07Jul 2022

We celebrate Nelson Mandela Month in July. The focus is on the power of the individual to change the world around them for the better. This is the perfect time of the year to get involved and make an impact in the community. Volunteering is not only beneficial for the community, it also motivates and […]

30May 2022

Die bekendstelling van die Badisa Kinderbeskermingsdienste: Risikobepaling en Bestuurshandleiding was ‘n hoogtepunt vir die organisasie. Die vorige Wet op Kindersorg van 1983 het beperkte opsies gebied om die regte van kinders te beskerm. In 2010, toe die Kinderwet (No. 38 van 2005) aangekondig is, het dit egter ‘n reeks maniere gebied om die komplekse aard […]

30May 2022

Dienslewering aan kinders word ondersteun deur Badisa se Bestuursprogram wat gereeld die organisasie se beleidstukke hersien en bywerk om voldoening aan wetgewing en die vereistes van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling te verseker. Die 12 bestuurders se Maatskaplikediensprogramme bied opleiding aan die professionele maatskaplike diensverskaffers sodat hulle die bevoegdheid het om die volgende te doen: […]

30May 2022

Die doel van pleegsorg is om ‘n kind wat sorg en beskerming benodig, tydelik te beskerm en te koester deur ‘n veilige en gesonde omgewing met positiewe ondersteuning te voorsien totdat die kind met sy of haar familie van herkoms herenig kan word. Badisa is ‘n aangewese kinderbeskermingsorganisasie wat die vermoë het om pleegouers goed […]

30May 2022

Kliek hier om die video te kyk Veiligheid en beskerming is een van die belangrike regte van kinders. Kinders moet beskerm word teen is handeling,verwaarlosing of enige vorm van wanbehandeling. Hulle moet ook beskerm word teen uitbuiting, vernedering of blootstelling aan nadelige gedrag. Die beskerming en veiligheid van kinders is eerstens die verantwoordelikheid vandie ouer […]

26May 2022

Louis en Cecilia deel hul ervaring as veiligheidsouers van Magdalenahuis, program van Badisa. Die roeping om veiligheidsouers te wees is lank reeds op ons harte gelê. Ek glo dit is die Here wat die saadjie kom plant en water gegee het om op die regte tyd gereed te wees om gehoor te gee aan hierdie […]