Podcasts

Children & Families

Dit is Nasionale Kinderbeskermingsweek in Suid-Afrika en ons fokus op die belangrikheid van Badisa Trio se werk in die gemeenskap as dit kom by kinderbeveiliging. Sjean Smit van Badisa Trio verduidelik verder hoe kindermishandeling gerapporteer moet word.

Klik hier

In die lig van Kinderbeskermingsweek gesels Maritha Ellis van Badisa Trio met Nadine oor die faktore wat in aggeneem word om te bepaal of ‘n kind veilig is, al dan nie en wat die proses behels wanneer ‘n kind verwyder word uit haar of sy gesin ten einde by ‘n plek van veiligheid geplaas te word. Daar word ook gekyk na die omstandighede of aangewese plek waar ‘n kind geplaas word na verwydering uit onveilige omstandighede.

Klik hier

Marita Ellis en Sjean Smit het kom gesels oor die vereistes vir Veiligheidsouer wees in die lig van Kinderbeskermingsweek. ‘n Veiligheidsouer is ‘n gekeurde persoon / ouerpaar wie hulself vrywillig berskikbaar stel om ‘n kind wie uit sy ouers se sorg verwyder is, tydelik te huisves en die nodige sorg en beskerming te bied. Kontak gerus vir Badisa Trio vir meer inligting.

Klik hier

Sjean Smit van Badisa Trio het weer in die ateljee kom kuier. Dié keer om te gesels oor “Thursdays in Black”. ’n Internasionale veldtog wat deur die dra van swart klere stille protes lewer teen seksuele en geslagsgeweld. Daar word ook gepraat oor die Badisa Trio-poppekasproduksies wat gratis by skole aangebied word.

Klik hier

Jean-Mari Bruyns van Magdalenahuis Beradingsentrum gesels oor hulle ondersteuningsprogram vir swanger vrouens, hul herkomsdienste aan persone wat aangeneem is as kinders en graag met hulle biologiese ouers wil kontak maak en sy vertel oor die aannemingsdienste wat hul lewer. Sy vertel ook hoe die gemeenskap betrokke kan raak by Magdalenahuis. Sjean Smit van Badisa Trio het ook saamgesels oor die verbintenis tussen Badisa Trio en Magdalenahuis. Luister gerus.

Klik hier