Career opportunities available at Badisa Programs

BESTUURDER

Eljada Nasorgsentrum, Oudtshoorn-Wes-Kaap (Sluitingsdatum: 12 Oktober 2023) Eljada Nasorg is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. 

Read More »