Badisa BMDs and Supervisors
Badisa Bestuurders: Maatskaplike Dienste en Supervisors

Kliek hier om die blog in Engels te lees / Click here to read the blog in English

Badisa Hersien Supervisie Beleid om Maatskaplike Werkers te Bemagtig en Versorg

Vanjaar se tema vir Wêreld Maatskaplike Werkdag, wat op 19 Maart 2024 plaasvind, is “Buen Vivir: Gedeelde Toekoms vir Transformatiewe Verandering”, en dien as ‘n belangrike herinnering aan die belangrike werk wat maatskaplike werkers doen om positiewe verandering te bevorder en inklusiewiteit in gemeenskappe te bewerkstellig.

Die tema “transformatiewe verandering” resoneer diep met Badisa se waardes en missie. Sê Ronel van Zyl, Direkteur van Maatskaplike Dienste Programme by Badisa, “Die aard en veranderende omstandighede van ons bedryf verg voortdurende aanpassings in hoe ons die organisasie sien en ons werk doen. Ons streef daarna om uitstekende, professionele en kundige ondersteuning te bied en ons personeel in staat te stel om die beste moontlike dienste te lewer met die hulpbronne wat beskikbaar is. Sodanig het Badisa sy Supervisie Beleid vir maatskaplike werkers hersien om te verseker dat hulle relevant bly te midde van beduidende maatskaplike en ekonomiese uitdagings in Suid-Afrika.”

Badisa het die behoeftes en nodige bevoegdhede van maatskaplike werkers in kinderbeskerming en maatskaplike werk in die algemeen geëvalueer, en ‘n geleentheid gesien om sy huidige Supervisie Beleid en – Prosedures te wysig om groter klem op volwasse leerbeginsels te plaas, en sodoende reflektiewe praktyke te verbeter en ‘n leerkultuur te skep. Supervisie vorm ‘n integrale deel van ‘n maatskaplikedienspraktisyn se persoonlike groei en ontwikkeling en moet deur teorie en wetgewing onderskryf word. Sê Ronel, “Ons wil hê ons maatskaplike dienspersoneel moet die regte ding doen, op die regte tyd en op die regte plek. Dus moet hulle toegerus word met die kennis en vaardighede om verandering in die omgewing en in mense teweeg te bring.”

“Dit is belangrik om ’n kultuur van deurlopende leer en ontwikkeling onder maatskaplike werkers te kweek, aangesien dit aan personeel veelsydige en relevante vaardighede verskaf. Dit verbeter ook hul vermoë om kritieke vaardighede te bou en behou wat noodsaaklik is vir uitstekende dienslewering en die organisasie se sukses. Verder help deurlopende ontwikkeling en leer om personeel te vorm wat betrokke, aanpasbaar en veerkragtig is om veranderinge en uitdagings die hoof te bied. Ons hoop dat die hersiene beleid sal bydra tot die behoud van vaardighede en kennis, innoverende perspektiewe en praktyke sal genereer, gesindhede teenoor die industrie positief sal beïnvloed en algehele prestasie sal verhoog”, sê Ronel.

Waarskynlik een van die grootste krisisse wat Badisa en soortgelyke organisasies in Suid-Afrika in die gesig staar, is die gebrek aan staatsfinansiering, wat sy deurslaggewende werk in die beveiliging van kwesbare mense, veral kinders, direk raak. Gedurende die 2022/23 finansiële tydperk het Badisa noodsaaklike dienste aan ‘n verbysterende 349 965 kinders en gesinne gelewer. Die organisasie ervaar egter geweldige druk aangesien die hoë omset onder maatskaplikewerkpersoneel die situasie vererger, hoofsaaklik as gevolg van onvermoë om mededingende vergoedingspakkette aan te bied.

Te midde van hierdie uitdagings bly Badisa onwrikbaar in sy verbintenis om dienste en sorg van hoë gehalte te lewer, wat die maatskaplike werkers in diens van die organisasie insluit. Badisa bied ondersteuning aan sy maatskaplike werkers in die vorm van supervisie, portuur ondersteuning en deur verskeie werkswinkels en kursusse. Badisa bied ook supervisieopleiding aan alle supervisors en programbestuurders, wat oor ‘n tydperk van nege maande uitgevoer word en met kwartaallikse portuurgroepkonsultasie sessies opgevolg word. Ronel voeg by, “Diaconia het aan ons finansiële ondersteuning verskaf wat Badisa in staat stel om maatskaplike dienspersoneel te verwys vir konsultasies en traumaberading.”

Ronel verduidelik dat Badisa se strategie om die positiewe momentum wat deur die hersiene Supervisie Beleid geskep word voort te sit, voortgesette navorsing en die vorming van vennootskappe met tersiêre instellings, deurlopende evaluering en refleksie van huidige praktyke en die verkryging van terugvoer van maatskaplikedienspraktisyns en kliënte insluit. Die beleid sal met tyd aangepas word om relevant en in lyn te bly met nuwe tendense in die veld van maatskaplike werk.

Wêreld Maatskaplike Werkdag dien as ‘n herinnering aan die waardevolle bydraes wat maatskaplike werkers in gemeenskappe regoor die wêreld lewer. Met Badisa se bekendstelling van die hersiene Supervisie Beleid is maatskaplike werkers nie net toegerus om die komplekse uitdagings wat hulle in die gesig staar te trotseer nie, hulle is ook in staat om ‘n deurslaggewende rol te speel om positiewe en betekenisvolle verandering in Suid-Afrika te skep.