PERSVERKLARING VIR ONMIDDELLIKE VRYSTELLING - TEHUIS VIR OUER PERSONE IN CERES BESKADIG DEUR BRAND OP OUKERSAAND

25 Desember 2023

Vir die inwoners en personeel van Huis PJ Strauss, ’n Tehuis vir Ouer Persone in Ceres, was Oukersaand 2023 glad nie wat enige persoon verwag het nie. 

Die Tehuis vir Ouer Persone wat deel uitmaak van die 48 tehuise wat onder die organisasie Badisa resorteer, moes ontruim word nadat ’n brand om ongeveer 19h15 in een van die inwoners se kamers uitgebreek het en vinnig versprei het. Die tehuis akkommodeer 77 inwoners wat verskillende vlakke van versorging benodig. Ten tye van die brand was 13 van die inwoners by hul families vir die Kerstyd.

Dit is met leedwese dat ons moet bevestig dat een inwoner oorlede is (vermoedelik weens rookinaseming). Vyf inwoners is in die hospitaal opgeneem terwyl die oorblywende inwoners in die saal van die Verenigende Gereformeerde kerk (wat oorkant die tehuis geleë is) geakkommodeer word. Die personeel en vrywilligers het dadelik alles in hul vermoë gedoen om die persone so gemaklik as moontlik te maak in die saal. Matrasse, beddens, komberse, inwoners se medikasie, inkontinente produkte, kos, drinkgoed en so meer is van die tehuis na die saal geneem.

Al die families van die inwoners is dadelik oor die situasie ingelig, asook die stappe wat geneem is om hul geliefdes te versorg en veilig te hou. Tans is daar steeds 45 inwoners in die saal nadat meer families hul geliefdes kom haal het. Daar word verwag dat meer persone op die wyse geakkommodeer sal word. Die omvang van die skade aan die tehuis moet nog bepaal word, maar voorlopige aanduidings is dat ongeveer ’n kwart van die tehuis vernietig of beskadig is. Vir nou het die inwoners geen ander heenkome nie en hulle sal met die goedkeuring van die VGK gemeente in die saal tuisgaan totdat daar meer duidelikheid is oor die skade en die veiligheid van die res van die gebou voordat die inwoners kan terugkeer.

Ons het ook groot waardering vir die personeel van die tehuis wat onmiddellik opgetree het om die ontruiming glad te laat verloop, die inwoners te kalmeer en voort te gaan met die versorging van die inwoners in die saal. Die bestuur en senior personeel van die tehuis, die voorsitter van die beheerraad sowel as die plaaslike VGK leraar was dadelik op die toneel om die situasie te bestuur. Ons dank en waardering ook aan die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling van die Wes-Kaap vir hul spoedige reaksie on hulp te verleen.

Dit is met groot dankbaarheid dat ons kan noem dat besighede en privaat persone vanuit die gemeenskap reeds uitgereik het na die tehuis en dat skenkings ontvang is om te help met die hantering van die situasie. Huis PJ Strauss akkommodeer slegs inwoners wat maatskaplike toelaes (SASSA) ontvang en daarom is die tehuis se voortbestaan afhanklik van die gemeenskap se ondersteuning. Hierdie insident gaan die reeds uiters beperkte hulpbronne van die tehuis onder groter druk plaas. In hierdie tyd van deernis en omgee wil ons ’n beroep doen op besighede en individue om hul harte en hande vir die tehuis en sy inwoners oop te maak. Onmiddellike behoeftes sluit in:

  • Nie-bederfbare produkte
  • Inkontinente produkte (doeke vir volwasse persone)
  • Paslakens
  • Kussings
  • Waslappe
  • Handdoeke
  • Klere/slaapklere vir mans en vrouens
  • Toiletware
  • Gebottelde water

Die volgende persone kan vir die aanbied van hulp of skenkings gekontak word:

• Basil de Wee (Bestuurder van Ceres Dienssentrum, program van Badisa) by 079 708 5752
• Marthinus de Villiers (Voorsitter van Beheerraad) by 082 324 6751.

Donasies kan ook inbetaal word by:
Naam van bankrekening: Badisa
Bank: Absa tjekrekening
Rekeningnommer: 4057204463
Takkode: 632005
Verwysing: PJStrauss

(Art 18 A kwitansie sal uitgereik word vir kontant en goedere)

—————————————————————————–

Uitgereik deur Basie van Wyk, die Hoofuitvoerende beampte van Badisa.
Vir meer inligting, kontak asb die volgende bystandnommer van die Badisa Bestuursprogram: 0769804465