Verpleegstersdag is altyd baie spesiaal by Badisa se programme

Die Florence Nightingale-belofte

Die Florence Nightingale belofte word beskou as ‘n bewys van respek vir die stigter van modern verpleegkunde. 

Dit lui soos volg:

 • “Ek belowe plegtig voor God en in die teenwoordigheid van hierdie byeenkoms om in reinheid te lewe en om my beroep getrou te beoefen.
 • Ek sal my onthou van wat ook al nadelig en verderflik is, en sal nie enige skadelike medikasie neem of dit met opset toedien nie.
 • Ek sal alles in my vermoë doen om die standaard van my beroep vol te hou en te verhoog, en sal alle persoonlike sake wat aan my toevertrou word en alle familie-aangeleenthede waarvan ek te wete kom in die uitvoer van my beroep as vertroulik beskou.
 • Ek sal met lojaliteit daarna streef om die geneesheer in sy werk te ondersteun, en wy myself toe aan die welstand van diegene in my sorg.”

Die lampie as simbool van diensbaarheid

Elke verpleegster ontvang gewoonlik tydens die gradeplegtigheid ‘n lampie om haar te herinner waarom sy versorging as beroep gekies het. Hier is ‘n verduideliking van prof. Charlotte Seale, ‘n mentor vir verpleegsters en skrywer van ‘n magdom versorgingsboeke:

 • Die lampie wat jy in jou hande vashou is die simbool van jou waaksaamheid oor die siekes.
 • Dit is die simbool van die filosofie van die verpleeg-professie dat dié wat verpleeg ‘n lig vir ander moet wees.
 • Dit dui aan dat jy bereid is om jou professie te ontwikkel en om dit te beoefen in die wete dat verpleging ‘n wetenskap en die boustene van die mediese en verpleegwetenskap is.
 • Dit bevestig dat jy bereid is om jou professionele take uit te voer volgens die wetlik en etiese kodes van jou professie en dat jy met kennis en medelye bereid is om te sorg vir die mens in sy uniekheid.
 • Dit is die simbool wat aandui dat jy bereid is om die volgende te wees vir dié wat jou hulp nodig het:
  • Die oë vir die blinde wat siek is
  • Die krag van beweging vir dié wat nie kan beweeg nie
  • Die hande vir dié wat nie die krag het om na hulself om te sien nie
  • Die vertrooster vir dié wat eensaam of in rou is
  • Die een van dié voed wat nie self kan eet nie
  • Die beskermer van dié wat hulpeloos en kwesbaar is
  • Die verstand van dié wat bewusteloos is
  • Die een wat enige gevaar waarin ‘n sieke verkeer sal afweer
  • Die een wat as tussenganger sal optree tussen die dokter, ander lede van die gesondheidspan en jou pasiënt
  • Die advokaat van diegene met gesondheidsprobleme
 • Dit bevestig dat jy as ‘n professionele verpleegkundige bereid is om jouself te onderwerp aan die dissipline van jou beroep.
 • Dit dien as bewys dat jy bereid is om as ‘n rolmodel op te tree vir jou professie.

Ek gee vir jou die wekroep van verpleging: Laat die olie van kennis en liefde altyd verseker dat jou lamp helder sal brand.

Konsep deur BD Alexander RRC

Verklaring voorberei deur Charlotte Searle 1945