Vrederus Anneks (Intellektuele Gestremdes) Villiersdorp

Mullerstraat 22, Villiersdorp, 6848

Tel: (028) 840 1435

Facebook: https://m.facebook.com/Huis-Vrederus-Villiersdorp