20Aug 2019

Badisa Wellington is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Aansoek van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: • Sertifikaat in Maatskaplike Hulp Werk, (uigereik deur ‘n HWSETA akkrediteerde opleiding’s […]

15Aug 2019

Huis Andrew Murray is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuurder rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: Posvereistes: • Uitvoer van instandhoudingstake aan die geboue en […]

15Aug 2019

Huis Andrew Murray is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuurder rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: Posvereistes: • Vervoer van kinders • Uitvoer van basiese […]

15Aug 2019

Huis Andrew Murray is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Faktotum rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: Posvereistes: • Instandhouding van tuin en swembad • Uitvoer […]

15Aug 2019

Badisa Tygerberg is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Posvereistes: • Geregistreer by die SACSSP • Geldige rybewys • Vaardig in Afrikaans en Engels • Ondervinding in Kinderbeskermingsdienste Keerdatum vir aansoeke: 30 Augustus 2019 […]

15Aug 2019

Badisa Tygerberg is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Posvereistes: • Geregistreer by die SACSSP • Geldige rybewys • Vaardig in Afrikaans en Engels • Ondervinding in Kinderbeskermingsdienste Keerdatum vir aansoeke: 30 Augustus 2019 […]

  • 1
  • 2