31Jan 2019

Vereistes: Geregistreer by SARV as Professionele Verpleegkundige Goeie menseverhoudings kan handhaaf Kennis hê van versorging van bejaardes Persoonlike indemniteitsversekering Diensvoordele: Onderhandelbare salaris Halfdag posisie – werksweek (nie naweke) Pensioenfonds Mediese fonds Ruim verlof Sluitingsdatum:   15 Februarie 2019 Diensaanvaarding:   1 Maart 2019 of so spoedig moontlik Skriftelike aansoeke, volledige CV, bewyse van kwalifikasies aan: Die Bestuurder […]

31Jan 2019

Huis Zonnekus is program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland].  Aansoeke van gemotiveerde persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende: Bestuur van die Tehuis en Dienssentrum om sodoende […]