17Oct 2019

Huis Klippe Drift is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: • Goeie menseverhoudings kan handhaaf • Kennis van versorging van bejaardes hè • Geregistreer wees by SANC • Teen minste oor 5 jaar […]

07Oct 2019

Huis Zonnekus, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Aansoeke vir gemotiveerde, entoesiastiese persone met ‘n passie vir verpleging en versorging van bejaardes word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat moet oor […]

07Oct 2019

Hermanus Stanford Gansbaai Maatskaplike Dienste, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Die Beheerraad van Hermanus Stanford Gansbaai Maatskaplike Dienste wag aansoeke in van gemotiveerde persone wat Badisa se waardes (www.badisa.org.za) onderskryf: Vereistes:  Graad of Diploma in Maatskaplike Werk  Registrasie by die Raad vir […]

20Sep 2019

Eljada Nasorg,is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: • Goeie kennis van volwasse persone met intellektuele gestremdhede se fisiese en psigiese gesondheidstoestand en die hantering […]