03Dec 2019

Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuurder : Vakkundige Dienste rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: • Toesig […]

03Dec 2019

Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuurder : Vakkundige Dienste rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: * Funksionering […]

03Dec 2019

Huis Aristea is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: • Goeie kennis van bejaardes en persone met gestremdhede se fisiese, psigiese en liggamlike gesondheidstoestande en […]

20Nov 2019

Huis Andries Hamman is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Aansoeke vir hierdie betrekking word afgewag. Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: • Goeie kennis van bejaardes en persone met gestremdhede […]

12Nov 2019

Huis Uitvlucht is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Aansoeke vir hierdie betrekking word afgewag. Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: • Goeie menseverhoudings kan handhaaf • Kennis van versorging van […]