21Jun 2019

Badisa Villiersdorp is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Aangewese kandidaat sal verantwoordelik wees vir: • Individuele sorg en ondersteuningsdienste aan kinders en gesinne, onder toesig van maatskaplike werker • Implementering en bedryf van […]

21Jun 2019

Badisa Prins Albert is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Kandidate wat Badisa se waardes onderskyf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen: • Graad of Diploma in Maatskaplike Werk • […]

21Jun 2019

Badisa Prins Albert is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: • Opleiding as maatskaplike hulpwerker • Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe ( Registrasiesertifikaat en bewys van betaling vir 2019/2020 is ‘n […]

20Jun 2019

Durbanville Kinderhuis is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: • VOO (FET) Sertifikaat in Kinder- en Jeugsorg Werk • Vlot in beide Engels en Afrikaans • Goeie kommunikasie vaardighede • Goeie gesondheid • […]

20Jun 2019

Badisa Citrusdal is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: • Sertifikaat in Hulp Maatskaplike Werk (uitgereik deur ‘n HWSETA geakkrediteerde opleiding’s inrigting). • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP) verpligtend. • […]

20Jun 2019

Badisa Citrusdal is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: • Goeie interpersoonlike- en kommunikasievaardighede • Akkuraatheid en noukeurigheid • Rekenaargeletterd en ondervinding in Word en Excel • Stiptelikheid Die beskikking van ‘n geldige […]

  • 1
  • 2