29Jan 2016
LILIoorgangshuisResized.jpg

Wanneer howe aanvanklik kinders in Kinder- en Jeugsorgsentrums (KJSS’s) plaas, ten einde intervensies soos ontwikkelings-, opvoedkundige en terapeutiese dienste te ontvang, vind dit gewoonlik vir ’n tydperk van twee jaar plaas. Ongelukkig word min kinders binne hierdie tydperk met hul families herenig en moet dikwels jare lank in die sorg van die KJSS bly. Kinders […]

29Jan 2016
VitalSquareResized.png

We would like to thank the Vital Foundation for making Badisa Villiersdorp a beneficiary. This means that R1 of every Vital product sold, will help us to uplift the community. Here is how your R1 can make a difference:

29Jan 2016
FranciskaanseSeenResized.jpg

Elke Badisa personeellid wil hierdie jaar glo dat God ons met genoeg dwaasheid sal seën om te bly glo dat ons ‘n verskil in hierdie wêreld kan maak, al blyk dit onmoontlik te wees. Uit die kantoor van die HUB Alle aanduidings wys daarop dat 2016 gewis baie uitdagings gaan inhou.  Teen die einde van […]

14Dec 2015

Stef Bos en Amanda Stydom sing:”Hoor die taal van my hartHoor die taal van my hartEn al klink ek soms gebrokeGebroke en verwardDit is die taal van my hart” Iemand anders skryf dat ‘n mens se hart alles weet, dat ‘n hart die eerlikste deel van ‘n mens se lyf is. Daarom luister ek na […]

14Dec 2015

Met die onlangse Internasionale Konferensie in September oor missionale diakonaat het die opmerking van Coenie Burger my laat wakker lê. Hy het genoem dat hy nie dink dat die kerke en gelowiges die Here Jesus ernstig genoeg opneem nie. Dit het my laat dink aan die aanklag teen die Christendom toe Mahatma Gandhi gesê het […]