03May 2016
Trivonia_Blog.JPG

In ’n maand waar daar opnuut oor die beskerming van ons land se kosbare kinders gedink word, kan mens nie help om aan Badisa se beste bate te dink nie, naamlik hul maatskaplike werk-personeel. Ds Averell Rust beskryf hulle as “konteksmense” en vra of ons werklik insig het in die psige van ’n maatskaplike werker, […]

03May 2016
saron.jpg

Badisa Saron is ’n maatskaplikediensorganisasie wat dienste en gemeenskapsontwikkelingsprogramme in Saron en 14 omliggende plase lewer ten einde die maatskaplike funksionering van vroue, mans, kinders en jeugdiges in hierdie omgewings en omliggende plase te verbeter. Die volgende programme was aangebied: Ouerleiding Alkolhol- en dwelmbewusmaking Lewensvaardighede met tieners oor vroeë swangerskap en seksueel oordraagbare siektes. Werkswinkels […]

03May 2016
Rawsonville_Kinderklaskamer.jpg

Nasorgsentrums het natuurlik ontstaan na aanleiding van die gevallewerklading van Badisa se maatskaplikewerkkantore. Die getal aanmeldings van kinders wat nie op skool presteer nie asook gedragmoeilike kinders, is normaalweg die hoof motivering vir die ontstaan van so ’n sentrum. Badisa Breederivier-Vallei bied tans ’n diens aan 275 jong kinders met ’n groeiende behoefte wat weens […]

03May 2016
Tasneem.jpg

“My daddy is a qualified paramedic, my mommy wanted to become an accountant but when she was retrenched at work she became involved in substance abuse and ended up cleaning houses.” These are the words of Tasneem* a beautiful 13-year old girl, wearing a coral summer dress and a silver pendant hanging from her neck, […]

05Apr 2016
Excellence.jpg

Alhoewel daar talle verpleegpersoneel in Badisa se diens is, word die belangrike rol van die tuisversorger dikwels misgekyk. In totaal lewer 127 Badisa tuisversorgers dienste aan 3 716 kliënte. ’n Tuisversorger werk in die mees intieme, private en persoonlike ruimte van ’n ouer persoon se lewe, wat dikwels ook weerloos en afhanklik is en is […]

04Apr 2016
MaatskaplikeWerkdag_9.jpg

Ter viering van Maatskaplike Werkdag is vlaggies, kolwynties en inspirerende getuienisse van maatskaplike werkers oor die spektrum gevier tydens ‘n geleentheid wat gehou is op 10 Maart by NG Kerk Helderberg. Tydens die oggend is maatskaplike werkers almal vereer vir hul kosbare bydrae – nie net tot die beroep nie, maar ook tot die Badisa […]