• Home
  • Be Informed
  • Latest Newsletter

Badisa E-nuus | August 2018

 

 

 

*|MC:SUBJECT|*

 

 

Beste *|FNAME|*

Badisa is die barmhartigheidsbediening van die NG Kerk (Wes-Kaap) en VG Kerk (Kaapland).  Ons visie is:  Christelike Barmhartigheid – Ons is ‘n naaste vir elkeen in nood.

In hierdie uitgawe verduidelik ons die betekenis van barmhartigheid en hoe dit gestalte kry in die werk wat Badisa doen.
Ons sê weereens dankie vir elke bestuurder, beheerraadslid, personeellid, donateur en vrywilliger wat ‘n verskil maak deur elke dag barmhartigheid te betoon die wat dit só nodig het. 

Dagboek ook gerus ons Algemene Jaarvergadering wat sal plaasvind op 4 September 2018.  Meer inligting volg binnekort hieroor.
 

Barmhartigheid kom nie uit 'n beursie nie

deur Ds Nioma Venter 

Gedurende die produksie van ’n rolprent is daar gewoonlik ’n ‘behind the scenes’ insetsel waarna die nuuskieriges kan kyk. Onder meer word daar tydens hierdie insetsel gekyk na die doel van die rolprent en al die tegnieke en uitdagings wat toegepas en oorkom moes word om die storie so duidelik moontlik oor te dra.  

Ons is in die barmhartigheidsbedryf. Of dit nou as individuele gelowige, as deel van ’n gemeente se bedieningsgroep of as nie-winsgewende organisasie is; barmhartigheid is onomwonde die oproep tot aksie wat ons onder die woord dissipelskap, soos Jesus Christus dit beskryf het, verstaan. 
LEES MEER

Lees gerus die volgende artikels oor Badisa se uitlewing van barmhartigheid 


Badisa gives children the best chance in life by preparing for the first 1000 days of their lives

Maatskaplike Werkdag: Hoe lyk 'n dag in die lewe van n maatskaplike werker

1350 Kleuters ontwikkel a.g.v. Badisa se VKO

Verpleegsterdag: 'n Nuwe model van geriatriese versorging

Die stem wat moet onderskei tussen reg en verkeerd

Van donker na lig - 'n Plek soos Ramot
 

What does Badisa do?

Badisa is the joint ministry of two principal churches: the Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA) (Cape Region) and the Dutch Reformed Church (DR Church) (Western and Southern Cape). It renders social welfare services on behalf of and in collaboration with these churches. Badisa functions under the supervision of the Joint Ministry of SKDD/SDAS: Diaconia (previously Poverty and Compassion).
READ MORE
 

Programme en publiek maak hulle harte oop vir Bulletrap Dienssentrum op Mandela-Dag

Skuins anderkant Spingbok is ‘n baie klein, arm en afgeleë dorpie, genaamd Bulletrap. Die Bulletrap Dienssentrum lewer diens aan 23 lede wat elk R200 per maand betaal. In ruil hiervoor, ontvang hulle drie maal per week ’n gebalanseerde middagete.
Daar word daagliks aktiwiteite vir die inwoners aangebied, byvoorbeeld godsdiensprogramme-, lees en skryfklasse en bedwasse soos nodig. Hierdie items word dan verkoop as deel van ‘n fondsinsamelingsinisiatief. Die inwoners word ook een maal per maand na Springbok geneem om persoonlike sake af te handel. 
LEES MEER
 

Badisa Algemene Jaarvergadering

 

Maak 'n donasie

Indien u ‘n finansiële bydrae wil lewer: kliek asb hier vir Badisa se betalingsopsies (bankbesonderhede, debietorder-strokie en SnapScan).
 

Funksiekalender

3-5 Aug

 4 Aug

4 Aug

7 Aug

10 Aug


11 Aug

14 Aug

15 Aug


17 Aug

18 Aug

21 Aug

21 Aug

24 Aug

24 Aug

25 Aug

28 Aug

31 Aug
Teetuin | Aan Oewer Dienssentrum

Badisa Family Fun Day | Beaufort-Wes

Gholfdag | Montagu Gholfklub

Ouerleiding | Badisa Trio

Willie Taut konsert | Aan Oewer Dienssentrum

MTB | Wolseley

Ouerleiding | Badisa Trio

Gebraaide snoek verkope | Bellville Senior Sentrum

Pik en Proe | Badisa George

Marlenique | Paarl

Ouerleiding | Badisa Trio

Piet Smit konsert | Plumstead Rusoord

Ribs, Chips en Bier | Plumstead Rusoord

Kronenburg Bal | Alta du Toit Nasorg

Basaar | Vredendal Tehuis vir Bejaardes

Ouerleiding | Badisa Trio

Mini verkope | Huis Wittekruin
LEES MEER
 
 
Badisa Website
Badisa Charity Facebook
Badisa Charity Twitter
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*