• Home
 • Be Informed
 • Articles

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  Login Login form

Die Diensgroep Diaconia ondersteun gemeentes met Vroeëkinderontwikkeling-inisiatiewe (VKO). Daar is gemeentes wat reeds ’n jarelange betrokkenheid by VKO-projekte het, maar sedert 2016 kan gemeentes ook as deel van ’n vennootskap met SmartStart by speelgroepe vir kinders van 3-4 jaar betrokke raak. Die projek word as ’n gemeente-diakonale, ontwikkelingsgerigte gemeenskapsintervensie ter voorkoming van armoede en ongelyke geleenthede deur Diaconia bestuur. Gemeentes kan staatmaak op deurlopende ondersteuning van Diaconia wanneer hulle besluit om deel van dié missionale beweging te raak.

Hits: 39
0
Continue reading

Vroeëkinderontwikkeling (VKO) is kritieke ontwikkeling wat in ‘n kind se lewe plaasvind tussen die ouderdom 0-6 jaar. Onlangse navorsing het weer beklemtoon dat die sukses van ’n kind se ontwikkeling en latere leer bepaal word deur hoe vroeg die kleuter se brein ontwikkel word. ’n Mens se brein ontwikkel in die eerste 5 lewensjare vinniger as die res van hul lewe. Dink maar net wat ’n baba alles moet aanleer, soos taal, wiskunde of die ontwikkeling van groot en klein spiertjies. VKO beteken dus dat ’n jong kind maksimaal gestimuleer moet word in die eerste 5 lewensjare.

Hits: 39
0
Continue reading

REGVERDIGHEID is een van die kernwaardes van Badisa en daarom het vyf Badisa bestuursperoneel op 6 en 7 Maart 2018 ‘n Mediasie Konferensie in die Paarl bygewoon.

Die tema van die konferensie was: Mediasie en Geregtigheid in SA – Wie is die rolspelers in die verskillende industrieë en hoe kan ons verseker dat mediasie regverdige uitkomste bereik?

Die hoofspreker, die Agbare Regter President JP Hlophe, het opgemerk dat indien geskille buite die hof besleg kan word, mediasie 75% van tyd en koste kan bespaar.

Hits: 73
0
Continue reading

One of the key values of Badisa is JUSTICE. Five members of Badisa’s management attended a Mediation Conference on 6 and 7 March 2018 in Paarl.

The theme of the conference was: Mediation and Justice in SA – Who are the Collaborators in and across industries and how can we ensure that mediation achieves just outcomes? The keynote speaker was The Honourable Justice President JP Hlophe, who stated that reaching a settlement out of court through mediation saves 75% of the time and costs involved.

Hits: 29
0
Continue reading

The human brain increases more in volume during the first year of life than at any other time, therefore, a positive environment, experiences and positive interactions with caregivers are crucial during this time to ensure healthy brain development.

Every year in South Africa 1,2 million women fall pregnant in South Africa. Many of them live in very poor and vulnerable circumstances and some experience the trauma of teenage pregnancy or rape.

Hits: 99
0
Continue reading