• Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  Login Login form

“Perhaps it is important here to remember that in a home for elderly persons residents do not live in our workplace, we work in their home.”

Sandra Bredell, the coordinator for elderly care at Badisa recently attended the Retirement Village Summit in Pretoria and reports here on the important trends to keep in mind when it comes to the care of elderly persons.

The three biggest plagues that constitute the bulk of the suffering experienced by the elderly include:
1. Loneliness;
2. Helplessness;
3. Boredom.

Therefore the focus of service delivery should always be on addressing these three concepts. It is recommended that elderly persons should continue to live in a residence of their choice as far as possible which connects them to their home.

Hits: 186
0
Continue reading

’n Onderhoud met Okkie Stander, Bestuurder by Huis JJ Watson te George

Okkie kom die vertrek binne, ‘n kort man met ‘n sagte stem. Hy vra verskoning dat hy laat is - iemand is so pas dood. Daar is verlede jaar 30 mense hier oorlede. Mense wat hul laaste dae kom sluit het op George in ’n tehuis wat werklik omgee.

Okkie is die bestuurder, maar hy het ook onlangs ‘n Doktorsgraad in Kultuurgeskiedenis behaal. Sy tesis handel oor Wit Armoede in Oudtshoorn in die vroeë 1900’s en die impak wat dit op dié mense se psige gehad het. Dit was die jare voor die depressie. Mense wat arm is, voel minderwaardig en die sosiale diskriminasie teen hulle is baie hoog. Dis hierdie navorsing wat hom ook gehelp het om diskriminasie in vandag se tye beter te verstaan en wat die etiket van armwees beteken.

Hy het self ook in Oudsthoorn grootgeword en is al 22 jaar in hierdie bedryf werksaam. Hy glo vas aan die visvangbeginsel: Gee ‘n mens ’n vis en jy voer hom vir ’n dag, maar leer ’n mens om vis te vang, en jy voer hom lewenslank. “Maar”, sê Okkie, “die jeug van vandag is nie meer selfonderhoudend nie. Destyds as daar nood was, kon jy groente kweek, klere maak of wat ook al nodig was om aan die lewe te bly.”

Hits: 342
0
Continue reading

Daar word vertel dat die energie van ‘n Melkhoutboom jou kan laat voel asof jy behoort. Dit is ‘n boom wat gevoelens van minderwaardigheid kan wegwaai en deur sy sterk, geknoetsde takke plekke kan skep waarin ‘n verskeidenheid spesies ‘n veilige hawe kan vind. In Suid-Afrika is dit ook ‘n beskermde boom, wat beteken dat geen Melkhoutboom beskadig, verwyder of afgekap mag word nie.

 

Hits: 896
0
Continue reading

Christine Quickfall has been appointed as the new Chief Executive Officer of Badisa during their recent their member's meeting that took place on Tuesday 4 September 2018.

Badisa is a social services organisation that is committed to social development through their 150 community-based programmes in the Western, Northern and Eastern Cape. They also form part of the Dutch Reformed (Western and Southern Cape) and United Reformed Churches (Cape) of South Africa.

As a non-profit organisation Badisa delivers these services in association with various service partners in local and provincial government, the corporate sector, other non-profit companies as well as a very strong volunteer base.

Christine Quickfall was appointed as acting CEO in January 2018, but also served on the Badisa management board for the past five years.

Hits: 106
0
Continue reading

Christine Quickfall is op Dinsdag, 4 September 2018 tydens die Badisa Ledevergadering aangestel as nuwe Hoof Uitvoerende Beampte van dié nie-winsgewende organisasie.

Badisa is ‘n maatskaplike diensleweringsorganisasie wat  toegewy is aan maatskaplike ontwikkeling deur middel van 150 gemeenskapsgebaseerde proramme in die Wes-, Noord- en Oos-Kaap. Hulle vorm deel van die gesamentlike barmhartigheidsaksie van die NG Kerk (Wes-en Suid-Kaap) en die VG Kerk (Kaap).

Badisa lewer hierdie dienste in vennootskap met verskeie rolspelers in die plaaslike en provinsiale regering, korporatiewe sektor, ander nie-winsgewende organisasies asook ‘n sterk vrywilligerskorps.

Christine Quickfall is sedert Januarie 2018 aangestel as waarnemende HUB van Badisa, maar het reeds die afgelope vyf jaar op Badisa se bestuursraad gedien.

Hits: 197
0
Continue reading