Dienssentrum Koue Bokkeveld

Kerkstraat 1, P.O. Box 251

Koue Bokkeveld, 6836

Tel: (023) 317 0427