Recruitment

20May 2019

Badisa Trio het een (1) voltydse betrekkings vir ‘n maatskaplike hulpwerker Minimumvereistes sluit in: ’n Toepaslike kwalifikasie in Maatskaplike Hulpwerk Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensberoepe Geldige rybewys Taalvaardig:  Afrikaans/Engels Die vermoë om binne spanverband te werk Goeie kommunikasie en interpersoonlike vaardighede Die vergoedingspakket is binne Badisa-skale. Diensaanvaarding 1 Julie 2019 (of vroeër). Stuur […]

20May 2019

Huis Uitsig is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Toepaslike opleiding & ondervinding Geregistreer by HPCSA Kliënte skakeling Interpersoonlike vaardighede Aktiwiteitsprogramme vir Bejaardes Diensvoordele: Salaris volgens Badisa skaal Ruim verlof- en pensioenvoordele Rig […]

20May 2019

Huis Zenobia du Toit is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Goeie kennis van ouer persone se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheidstoestande en benadering daarvan. Sterk leiersienskappe. Kennis en toepassing van geskeduleerde medikasie […]

06May 2019

Pos vereistes: Sertifikaat in Maatskaplike Hulp Werk, (uigereik deur ‘n HWSETA akkrediteerde opleiding’s inrigting)   Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP) ‘n Geldige bestruurderslisensie is ‘n vereiste. Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg sal voordelig wees.   Voorsien asseblief ‘n volledige CV met bewys van registrasie aan: asmith@badisa.org.za Sluitingsdatum: 24 […]

03May 2019

Posvereistes: Diploma of graad in Maatskaplike Werk, Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies Geldige bestruurderslisensie Bewys van klaring teen kinderbeskermingsregister (Afdeling B) Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg, Kennis en vaardighede met betrekking tot Statutêre Prosedures en Wetgewing Kennis van vaardighede in al drie die metodes van Maatskaplike Werk Goeie kommunikasie-, […]