Recruitment

16Oct 2020

Badisa Saron Gemeenskapsdienste is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Toepaslike Tersiêre Kwalifikasie, wat ervaring het van die implementering van die Kinderwet. Rekenaarvaardigheid Geldige rybewys Beskikbaar om na-ure op skiktyd-basis te werk, is […]

14Oct 2020

Badisa Bellville Suid is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Badisa Bellville-Suid het ‘n voltydse betrekkings vir ‘n maatskaplike hulpwerker om Kinderbeskermingsdienste te lewer. Minimumvereistes: ’n Diploma in Maatskaplike Hulpwerk Registrasie by die Raad […]

12Oct 2020

Stilbaai Bejaardesorg, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende: • Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans • Finansiële administrasie […]

12Oct 2020

Badisa Tygerberg, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe Toepaslike opleiding en ondervinding in kinderbeskermingsdienste Geldige bestuurslisensie Afrikaans en Engels magtig E-pos CV ; afskrif […]

05Oct 2020

Badisa Tulbagh is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Met toepaslike Tersiêre Kwalifikasie, wat ervaring het van die implementering van die Kinderwet, Rekenaarvaardigheid  Geldige rybewys en beskikbaar om na-ure op skiktyd-basis te werk, […]

05Oct 2020

Huis Martina is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: Goeie kennis van bejaardes en persone met gestremdhede se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheidstoestande en die […]