Recruitment

18Sep 2019

Posvereistes: • Diploma of graad in Maatskaplike Werk, • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP), bewys van en ’n geldige bestruurderslisensie is ‘’n vereiste. • Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg, • Kennis en vaardighede met betrekking tot Statutêre Prosedures en Wetgewing • Kennis van vaardighede in al drie die […]

11Sep 2019

Badisa Saron is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Posvereistes: • Diploma of graad in Maatskaplike Werk, • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP), bewys van en ‘’n geldige bestruurderslisensie is ‘’n […]

11Sep 2019

Badisa Villiersdorp is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Aangewese kandidaat sal verantwoordelik wees vir: • Individuele sorg en ondersteuningsdienste aan kinders en gesinne, onder toesig van maatskaplike werker • Implementering en bedryf van […]

29Aug 2019

Durbanville Kinderhuis is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: • VOO (FET) Sertifikaat in Kinder- en Jeugsorg Werk • Vlot in beide Engels en Afrikaans • Goeie kommunikasie vaardighede • Goeie gesondheid • […]

28Aug 2019

Vygieshof Tehuis is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: • Goeie kennis van ouer en gestremde persone se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheids-toestande en die […]

28Aug 2019

Badisa Kuilsrivier is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Verantwoordelikhede sluit in: • Toesig oor en supervisie van maatskaplike dienspersoneel • Programbestuur en -ontwikkeling • Menslike hulpbronbestuur • Betrokkenheid by finansiële bestuur, bemarking en […]