Corona Virus

17Mar 2020

Aangesien die Wêreldgesondheidsorganisasie die Koronavirus (COVID-19) as ‘n pandemie verklaar het, het Badisa se bestuursraad besluit om dadelik gebeurlikheidsplanne in te stel om die verspreiding van die siekte by ons diensleweringspunte te beperk.   Hierdie dringende optrede is gebaseer op die aanname dat die profiel van die Badisa kliëntesisteem, veral diegene in ons residensiële fasiliteite, […]