8/8ste SENIOR MAATSKAPLIKE WERKER, Magdalenahuis beradingsentrum (Sluitingsdatum:14 Junie 2024)

Magdalenahuis beradingsentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaapland) en VGKSA (Kaapland). POSVEREISTES: Sluitingsdatum:           14 Junie 2024 Diensaanvaarding:      1 Augustus 2024 ALLE AANSOEKE (VOLLEDIGE CV) MOET GERIG WORD AAN: Die Bestuurder: Magdalenahuis 17de Laan 42 Boston Bellville 7530 E-posadres: stephny@magdalena.org.za                      Navrae: Stephny Du Plessis As u nie binne 2 […]

MAATSKAPLIKE HULPWERKER, Loeriehof Gesinsorgdienste- Knysna (Sluitingsdatum: 22 April 2024)

Loeriehof Gesinsorgdienste in Knysna ‘n program van Badisa het een vakature vir ‘n geregistreerde Maatskaplike Hulpwerker. Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Vereistes: Kandidate wat Badisa se waardes onderskyf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen: Voordele: Adres:                   h/v Long- en Grahamstraat, Knysna Diensaanvaarding: 2 […]

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE, Badisa Trio Kraaifontein (Sluitingsdatum: 22 April 2024)

Badisa Trio: Kraaifontein ‘n program van Badisa het een vakature vir ‘n Administratiewe Beampte. Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA[Kaapland].  Verantwoordelikhede sluit in: Vereistes Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens drie jaar toepaslike ervaring in kantoorbestuur en administrasie.  Verdere vereistes sluit in ‘n professionele, hulpvaardige en vriendelike houding, kommunikasievaardighede, […]

SENIOR VERPLEEGKUNDIGE, Eljada Nasorg- Oudtshoorn (Sluitingsdatum: 29 April 2024)

Eljada Nasorg ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaapland) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persoon word ingewag vir pos as Senior Verpleegkundige. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Programbestuurder rapporteer. Vereistes: Die volgende diensvoordele word aan die suksesvolle kandidaat gebied: Aansoeke moet die volgende dokumentasie […]

MAATSKAPLIKE HULPWERKER, Badisa Clanwilliam (Sluitingsdatum: 30 April 2024)

Badisa Clanwilliam ‘n program van Badisa het een vakature vir ‘n geregistreerde Maatskaplike Hulpwerker. Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Badisa beskik tans oor bogenoemde vakature in die Weskus area. Vereistes: Kandidate wat Badisa se waardes onderskyf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen: Voordele: Adres: Voortrekkerstraat […]

GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGE

Albertinia Versorgingsdienste (Sluitingsdatum: 19 April 2024) Albertinia Versorgingsdienste, ‘n program van Badisa het ‘n vakature vir ‘n Geregistreerde Verpleegkundige.  Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland].  Badisa beskik tans oor bogenoemde vakature in die Eden Karoo area. Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: Die kandidaat sal verantwoordelik […]

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE/BOEKHOUER

Eljada Nasorg, Oudtshoorn (Sluitingsdatum: 20 April 2024) Eljada Nasorg is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende: Kandidate moet […]

8/8ste MAATSKAPLIKE WERKER, Badisa Prins Albert (Sluitingsdatum: 22 April 2024)

Badisa Prins Albert is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). POSVEREISTES: VOORDELE: Ruim verlofvoordele, mediese fonds en pensioenskema Diensaanvaarding:   2 Mei 2024 of so spoedig moontlik  Voorsien ‘n volledige CV met ten minste 2 (twee) referente wat gekontak mag word en stawende dokumente teen   22 April 2024 […]