Badisa 21 Mylpale: Integrasie van Badisa Kantore was ‘soos om ‘n vliegtuig te bou terwyl mens vlieg’

Die tweede mylpaal van Badisa se 21 jaar van bestaan behels die integrasie van Badisa se kantore. Hierdie mylpaal is noemenswaardig omdat die beheerrade dit reggekry het om suksesvol deur groot veranderinge te gaan, Badisa se kantore gegroei het en die organisasie vandag met ‘n trotse identiteit spog. Bowenal, bring die organisasie steeds hoop en maak daagliks ‘n verskil in mense se lewens.

Nadat Badisa in 2003 gestig is met die amalgamering van twee barmhartigeidsdienste, is die twee kantore tesame met die bestuurspanne en die aannemings en –  maatskaplike werk dienste in verskeie gemeenskappe soos Beaufort-Wes, Clanwilliam en Kuilsrivier geïntegreer om dienslewering te verbeter en om eenheid in die organisasie te versterk.

Uitdagings

Die verbinding van twee organisasies gaan nie sonder uitdagings gepaard nie, maar ten spyte daarvan het die organisasie by sy voorneme gehou om ‘n boodskap van hoop en eenheid in ‘n verdeelde land uit te dra.

Van die uitdagings wat die organisasie in die gesig gestaar het, sluit in die bevraagtekening van die motief vir die stigting van Badisa en vrae soos, “ ‘n organisasie word gestig wat die twee prinsipaalkerke se gesamentlike welsynsorganisasie sal wees, terwyl die kerke self geen vordering met die eenheidsgesprek gemaak het nie?”, was gevra. 

Die personeel het ook die invloed van die veranderingsproses moeilik gevind. Almal moes uit hul gemaksones beweeg, daar was ‘n verlies aan identiteit en in sekere gevalle, outonomie. Op ‘n praktiese vlak moes almal nuwe werkswyses vestig, nuwe kantore vind en hulpbronne moes gedeel word. 

Om die regte ding te doen is nie altyd maklik nie

Die integrasie van die twee kantore en verskeie dienste was soos om ‘n vliegtuig te bou terwyl mens vlieg. Die Bestuursprogram kapasiteit was beperk en dit was moeilik om al die prosesse volgens standaard veranderingsbestuurprosesse te fasiliteer. Hierdie proses is die opgeleide senior personeel gefasiliteer. Verder is daar gepoog om so gou as moontlik werksekerheid te skep en om beheerrade en personeel in te bind in ‘n gesamentlike droom.

Badisa vier hierdie jaar ‘n besonderse mylpaal in sy geskiedenis – 21 jaar van ‘n naaste wees vir ander in nood – en in die aanloop tot die organisasie se verjaardag vieringe en Algemene Jaarvergadering in September vanjaar, deel ons weekliks ‘n mylpaal oor die organisasie se 21 jaar bestaan. Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn of teken in op ons maandelikse nuusbrief om saam met ons te vier.

Maatskaplike Werkster Vertel van Integrasie Tydens 2003

Die huidige Bestuurder Maatskaplike Dienste in die Karoo het haar herinneringe oor die dienste integrasie neergepen. 

“Die huidige kantoorgeboue is die eiendom van die NG Kerk Gamka Oos en nadat daar besluit is dat Diakonale dienste deel van Badisa gaan word, is daar  ingespring om seker  te maak daar is vir almal ‘n kantoor.  

In 2003/4 het ons almal in die gebou te Brandstraat ingetrek en was  ons 6 maatskaplike werkers en 1 hulpwerker. Die administratiewe beampte van Diakonale Dienste het as administratiewe beampte oorgekom en die administratiewe beampte van Badisa het die pos van Boekhouer gekry.  Die kantoorhulp van Diakonale Dienste het by die Dienssentrum gaan werk en die kantoorhulp van CMR het by Badisa aangesluit.  So het niemand hul werk verloor nie en kon almal akkommodeer word. Aangesien ons mekaar  voorheen by vergaderings gesien het, was die maatskaplike personeel bekend met mekaar, maar dit was tog  ‘n aanpassing en veral vir ons wat van CMR af gekom het waar ons net 4 personeellede was en toe skielik is ons 10. Oor die jare het baie personeel gekom en gegaan en van al daardie personeel  is daar 4 wat nou langer as 10 jaar nog by by Badisa is.  Van die wat 2003 saamgekom het, is nog net ek oor.

 Toe ons ingetrek het, was dit net die kantoorgebou, maar toe is dit nog die goeie ou dae  waar Badisa  by die Lotto geld gekry  het en daarmee kon die huidige Raadsaal en motorhuis vir drie voertuie gebou word. Daar is  ook ‘n motor vir die kantoor aangekoop met lottogeld. Met slegs donasies uit die gemeenskap is die KOM-werkgebou later jare gebou. Die projek van meer as ‘n miljoen rand daardie tyd is binne  twee jaar voltooi en het die volgende bewys: “Geloof sien die onsienlike, glo die ongelooflike en ontvang die onmoontlike.”Dit was ‘n kombuis, saaltjie, ‘n kantoor en ‘n motorhuis.  Die motorhuis se bou is deur ‘n donateur geborg en daar was ‘n klein kantoortjie en toilet wat hy vir sy afsprake gebruik het. Hy het egter na ‘n tyd  ontruim en  dit vir Badisa se gebruik aangebied, nou is dit twee kantore vir maatskaplike personeel.

 Hier is nou  7 maatskaplike werkers en 5 hulpwerkers, ‘n administratiewe beampte, ‘n Boekhouer  (wat ook vir Belindia en Huis Johannes dienste lewer) en ‘n kantoorhulp.

 Alhoewel ons destyds bewus was van Huis Johannes (vir bejaardes) en Belindia (dagsorgsentrum) was daar nie noue kontak met die twee programme nie, maar die afgelope ongeveer 12 jaar het ons baie nader aan mekaar beweeg. Kenmekaar-geleenthede vir personeel van die drie programme is gehou. Die drie programme deel die dienste van ‘n Boekhouer. Programme word deur die maatskaplike werkers/hulpwerkers by Belinda en Huis Johannes aangebied. Die Programbestuurders en kantoorkoördineer van die Maatskaplike program kom gereeld bymekaar en die laaste paar jaar word een jaarvergadering deur al drie programme saam gehou. Ek dink die gemeenskap is ook nou  baie meer bewus daarvan dat Belindia en Huis Johannes ook deel van die Badisa familie is”.