Steinthal KJSS, is ‘n program van BADISA, ‘n gesamentlike bediening van die VGKSA en NG Kerk, en het vakatures vir gekwalifiseerde Kinder- en Jeugsorgwerkers.

Vereistes:

•       matriek

•       ‘n Kwalifikasie as ‘n KJS-werker of ‘n NQF4 kwalifikasie met ‘n versorgingskomponent en die bereidwilligheid om verder te studeer ten einde die Kinder en Jeugsorg werker kwalifikasie te bekom.

•       SACSSP-registrasie.

•       ‘n Geldige bestuurslisensie.

•       ‘n Geldige polisieklaringsertifikaat.

•       Vorm 29-klaring

Aansoekers moet oor die volgende vaardighede beskik

•        Goeie kommunikasie vaardighede.

•        Die vermoë om jongmense te verstaan en daarmee saam te werk.

•        ‘n Begrip en sensitiwiteit vir getraumatiseerde kinders.

•        In staat om as deel van ‘n multi-dissiplinêre span te werk.

•        Die aansoeker moet Afrikaanssprekend of vlot tweetalig wees.

Verwagtinge

•        Aansoeker moet goeie gesondheid geniet

•        KJSW`s moet inslaap terwyl hulle aan diens is.

Indien jy aan die vereistes voldoen, stuur asseblief jou CV aan:

Die Vakkundige bestuurder

Epos:                     vakkundig@steinthalkjss.co.za

Navrae:                  023 230 1031 (Mev Maret Goosen)

Sluitingsdatum:      27 Mei 2024

Aanvangsdatum:    01 Junie 2024 of vroeër

NEEM ASSEBLIEF KENNIS

•       Steinthal KJSS behou die reg voor om nie ‘n aanstelling van bogenoemde poste te maak nie

•       Voornemende aansoekers moet nie aansoek doen as jy nie aan al die vereistes soos hierbo gestel voldoen nie.

•       Aansoekers wat geen reaksie binne ‘n maand gekry het nie, kan hul aansoeke beskou as

onsuksesvol