Badisa Clanwilliam ‘n program van Badisa het een (1) vakature vir geregistreerde maatskaplike Werker. Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Badisa beskik tans oor bogenoemde vakature in die Weskus area.

Vereistes:

Kandidate wat Badisa se waardes onderskyf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen:

Voordele:

Adres: Voortrekkerstraat 12, Clanwilliam

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Sluitings datum: 24 Mei 2024

Stuur ’n volledige CV aan: MevL.Dirks

Epos adres: lesnyders@gmail.com

Navrae: 027 482 2877

Indien u nie binne twee (2) weke na die sluitingsdatum gekontak word nie, beskou dan die aansoek as onsuksesvol.