HERBERG-AAN-SEE TEHUIS VIR BEJAARDES, Gansbaai

(Sluitingsdatum: 31 Mei 2024)

Herberg-Aan-See Tehuis vir Bejaardes, Gansbaai is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaapland) en VGKSA (Kaapland).

Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Vereistes en ondervinding:

Vergoeding:

Ons bied ’n onderhandelbare salaris (volgens Badisa riglyne), 13de tjek, mediese- en aftree skema, asook ruim verlof.

Adres: Kerkstraat 10, Gansbaai

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Sluitings datum: 31 Mei 2024

Aansoeke moet die volgende dokumentasie insluit:

Stuur asb ‘n volledige CV, met volledige dokumentasie, aan:

Epos adres: neolenekleyn@gmail.com

Navrae: +27 028 384 0501