Basie van Wyk

Kliek hier om die blog in Engels te lees / Click here to read the blog in English

In Gesprek met Basie van Wyk

Ons het bietjie met Basie van Wyk, Hoof Uitvoerende Beampte van Badisa, gesels soos hy terugkyk oor sy eerste jaar saam met die organisasie en ook sy toekomsdrome vir Badisa vir die volgende 21 jaar.

Die deur na die toekoms word spreekwoordelik oopgesluit sodra jy 21 word. Watter toekomsdrome koester jy vir Badisa vir die volgende 21 jaar?

Oor die korttermyn sal ek wil kyk na die volhoubaarheid van al ons 134 programme op alle vlakke  – nie net finansiële volhoubaarheid nie, maar ook ten opsigte van ons dienslewering. Oor die langtermyn sal ek graag ons voetspoor wil uitbrei in die areas waarin ons werk, om ook daar meer te kan groei in lyn met nood. Ek sal graag bietjie wil uitbrei in areas waar ons nie so betrokke is nie, veral in die Oos-Kaap waar ons saam met ons VG gemeentes interessante projekte en programme kan begin ontwikkel.

Kom ons gesels oor die volgende hoofstuk vir Badisa – die volgende 21 jaar. Na jou mening, wat is die sleutels om Badisa se sukses vir hierdie nuwe hoofstuk te ontsluit?

Ek sal graag drie punte wil uitlig:

  1. Innoverende denke – ons moet bietjie innoverend en uit die boks dink oor befondsingsalternatiewe en oor ons diensleweringsopsies. Sodoende dink ek sal ons onsself ook reg posisioneer vir die toekoms.
  2. Groter gemeenskapsbetrokkenheid – ons dien ‘n totale gemeenskap en die eienaarskap wat die gemeenskap vat van die projekte en programme waarmee ons besig is, is krities vir sukses. En ook daar is ons baie gerat om deur middel van ons twee stigterskerke en die 500 gemeentes wat ons toegang tot het om groter gemeenskapsbetrokkenheid te kan fasiliteer. 
  3. Venootskap en die bou van venootskappe – ons toekoms lê daarin om meer te kan doen in vennootskap, nie net met ander NGOs en burgerlike organisasies nie, maar ook met besighede, want saam kan ons soveel meer doen.

Elke leier staar uitdagings in die gesig wat vereis dat hulle ‘n weg rondom geslote deure moet vind. Vertel van ‘n moeilike situasie wat jy teëgekom het en hoe jy daarin geslaag het om die regte sleutel te vind om dit te oorkom.

Ek het by Badisa begin sonder enige ervaring in die maatskaplike sektor. Inisieël was dit dus vir my belangrik om vertroue te wen, en ek het dit probeer doen deur openhartige gesprekvoering. Ek het van ons programme besoek deur op grondvlak te gaan kyk wat gebeur en ek het ook baie in diepte gesprekke met kollegas hier by die bestuursprogram gehad. Ek glo dit het ‘n basis geskep van vertroue en ook as ‘n vertrekpunt gedien vir ons om vorentoe te beweeg. 

Is daar iets of iemand wat jou onverwags aangenaam verras het tydens jou eerste jaar by Badisa? Indien wel, deel asseblief die storie met ons.

Wat vir my uitstaan is ons passie vir gemeenskappe en veral kwesbare mense. Ek het dit ondervind by al 3500 van ons werknemers en by al 2500 van ons vrywilligers. Daar’s soveel stories van hoop in ons organisasie en dit maak dat ek elke aand met ‘n glimlag huis toe gaan. 

Ek deel graag een storie wat my in besonder aangeraak het: ek was omtrent twee maande by Badisa toe ek by ‘n werksfunksie van my vrou een van haar kollegas raakloop wat deur ons Magdalena Huis program ‘n dogtertjie in pleegsorg geneem het. Toevallig was dit twee jaar later en sy het toe net gehoor dat sy goedkeuring gekry het om die dogtertjie aan te neem. Ek kon persoonlik die verskil sien hoe hierdie dogtertjie ontwikkel het van iemand wat al die trauma waardeur sy is kon onthou tot haar ontwikkeling van ‘n sorgvrye en gelukkige kind. Dit het my laat besef die verskil wat ons in mense se lewens kan maak. 

Wat maak Badisa uniek? Wat maak jou trots om met Badisa geassosieer te wees?

Ons visie om ‘n naaste te wees vir elkeen in nood is wat my aangetrek het tot Badisa. Ek sien in die praktyk hoe dit werklik onder moeilike omstandighede uitgeleef word en dit maak my besonder trots om deel van die organisasie te wees.

As ‘n leier, is daar spesifieke deure (geleenthede) wat jy beoog om in die toekoms vir Badisa oop te sluit?

Toe ek by Badisa begin werk het, het iemand die opmerking gemaak dat Badisa een van die bes beware geheime is. Ek sou graag wou sien dat daar groter bewusmaking is rondom dit wat ons doen en ons ongelooflike mooi stories, want ek glo daardeur gaan ons groter gemeenskapsbetrokkenheid kry en ook beter samewerking en vennootskappe kan bind met ander organisasies of besighede. Ons sal ook baie meer aantreklik kan wees vir donateurs spesifiek. 

Is daar iets waarop jy graag wil voortbou waarop jy in jou eerste jaar begin het? Of het jy dalk planne om vorentoe iets nuuts implementeer? Indien wel, hoe gaan dit vir Badisa tot voordeel wees?

Ek sou graag die kultuur verder wou vestig dat Badisa ‘n soortgelyke organisasie soos enige ander kommersiële organisasie is – ‘n kommersiële organisasie wat bedryf word deur goeie besigheidsbeginsels, ingesluit goeie korporatiewe beheer. Ek glo dat as ons die organisasie só bedryf dat ons ook baie meer aantreklik sal wees vir venootskappe en potensiële donateurs. Die beginsel is eintlik maar dat Badisa niks verskil van ‘n kommersiële organisasie nie: waar die winste van die kommersiële organisasie na die sakke van die aandeelhouers toe gaan, kies ons om sulke winste or surpluste aan te wend tot voordeel van kwesbare mense in ons gemeenskappe.

Soos jy terug kyk op jou eerste jaar as Hoof Uitvoerende Beampte, waarvoor (en vir wie) is jy spesifiek dankbaar en hoekom?

Daar is baie seëninge waarvoor ek dankbaar is, maar ek dink vir my eerste jaar is dit die ondersteuning en aanvaarding wat ek ervaar het binne alle vlakke van die organisasie. Ek kan veral uitsonder die bestuursraad van Badisa, die uitvoerende bestuurspan en dan al ons personeel en vrywilligers wat my met soveel hartlikheid ontvang het en wat saam werk in die proses om ‘n organisasie te vestig wat werklik daar is om ons naaste te help.

Hoe kan mense met Badisa hande vat en help om die volgende 21 jaar suksesvol te maak?

Daar is soveel manier om betrokke te raak by wat ons doen in gemeenskappe. Mense kan betrokke raak as ‘n vrywilliger by een van ons programme, as ‘n potensiële donateur, of selfs ‘n Badisa ambassadeur. Ek glo deur saam te werk sal ons baie suksesvol wees in die gemeenskappe wat ons dien.