Magdalenahuis beradingsentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaapland) en VGKSA (Kaapland).

POSVEREISTES:

Sluitingsdatum:           14 Junie 2024

Diensaanvaarding:      1 Augustus 2024

ALLE AANSOEKE (VOLLEDIGE CV) MOET GERIG WORD AAN:

Die Bestuurder: Magdalenahuis

17de Laan 42 Boston

Bellville

7530

E-posadres: stephny@magdalena.org.za                     

Navrae: Stephny Du Plessis

As u nie binne 2 weke na die sluitingsdatum gekontak is nie, aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. Aansoeke wat die aan bogenoemde vereistes voldoen nie, sal nie oorweeg word nie.