Badisa Prins Albert is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland).

POSVEREISTES:

VOORDELE:

Ruim verlofvoordele, mediese fonds en pensioenskema

Diensaanvaarding:   2 Mei 2024 of so spoedig moontlik 

Voorsien ‘n volledige CV met ten minste 2 (twee) referente wat gekontak mag word en stawende dokumente teen   22 April 2024 aan:

Die Bestuurder, Maatskaplike Diensprogramme

E-pos:                   tbredenkamp@badisa.org.za

Navrae:                mev Bredenkamp:  0829369124

Indien u nie binne twee (2) weke na die sluitingsdatum gekontak word nie, beskou dan die aansoek as onsuksesvol.