Barmhartigheidsmaand poster (edit)

Kinders die fokus van Barmhartigheidsmaand

Kinderbeskerming en die sogenaamde ‘statutêre ingrypings’ is nie noodwendig net die werksterrein van Badisa nie. Die fokus van vanjaar se barmhartigheidsmaand help gemeentes om die horisonne van hierdie diakonale roeping en werksterrein te verken.

Augustusmaand word gebruiklik gewy aan ’n fokus op die diakonale wese en aard van die kerk van Christus op aarde. Diaconia, die eenheidsbediening van die Wes-Kaap Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika en die Verenigde Gereformeerde Kerk se Kaapland Sinode neem leiding om die teologiese raamwerk en fokus vir die diakonaat te skep en gemeentes in bedieningspraktyke te ondersteun.

Ds. Nioma Venter van Diaconia verduidelik dat hierdie werksaamhede nêrens anders begin as by wie God self is nie, en die feit dat Hy ons innooi as medewerkers, daar waar Hy reeds aan die werk is. Só is dit dan ook waar die geringstes, soos kinders in nood, bedreig word, dat God se binneste in beroering kom. Die Griekse vertaling van die woord ‘barmhartigheid’ in die Nuwe Testament beteken letterlik dat Jesus se binneste in beroering kom wanneer Hy mense in nood teëkom. Die omstandighede van kinders in Suid-Afrika, bring ons binneste in beroering!” sê sy.

Die vraag waarop daar vanjaar tydens Barmhartigheidsmaand gefokus word, is wat die kerk en spesifiek gemeentes vanuit hul plaaslike barmhartigheidsbedieninge kan doen aan die skokkende stand van kinderverwaarlosing en -mishandeling in ons land. Volgens mnr. Basie van Wyk, hoof uitvoerende beampte van Badisa, is die uitdagings groot: “Dit is ’n bewese feit dat 42% van Suid-Afrikaanse kinders aan ‘n vorm van geweld blootgestel word. Tydens kinderbeskermingsmaand vanjaar (Junie) is die haglike lewensomstandighede van kinders uitgelig met skrikwekkende statistieke soos dat 28 uit elke 1 000 kinders voor hulle vyfde verjaarsdag sal sterf”.

Diaconia, in samewerking met Badisa, beplan ‘n barmhartigheidsindaba by Stellenberg-gemeente op Woensdag 30 Augustus 2023 om oor daadwerklike aksie te besin. Gemeentes kan solank die datum aanteken en bedieningsleiers identifiseer om in hierdie gesprek te kom deel.

Volgens ds. Nioma Venter beteken statutêre dienste nié dat gemeentes uitgesluit is nie. Sy verduidelik: “Tydens die indaba staan kinders in die kollig en praat ons spesifiek hoe gemeentes te midde van hierdie baie presiese en soms komplekse werksomgewing kan aansluit by plaaslike Badisa programme se liefdesdiens. Daar is byvoorbeeld pleegouerskap en korttermyn veilige huise waarin gemeentes ‘n krities belangrike onderskragingsrol kan speel.”

Diaconia se fokus is om ‘n wyer bewusmaking en dieper verstaan van diakonaat aan te moedig. Praktiese werkswyse in die dag en tyd wat ons leef, kyk veral na die versterking en ontwikkeling van netwerke om ‘n kollektiewe impak te maak. Die verhouding met Badisa en soortgelyke doelbewuste interdissiplinêre samewerking is van kardinale belang. Die diakonaat het ’n besliste evangelisasie komponent. Dit is juis wat die betrokkenheid van die kerk so uniek maak; dit is nie maar net liefdadigheid nie, maar ’n doelbewus uitreik om Hoop te verkondig.

Oor Diaconia se ondersteuningsrol in die algemeen, sê Venter as volg: “Ons visie is om as brugbouers tussen gemeentes en gemeenskappe te dien. Ons voer nie projekte namens gemeentes uit nie, maar is daar om plaaslike gemeentes se diakonale roeping en inisiatiewe te ondersteun. Ons daag ook gemeentes se verbeelding uit, soos byvoorbeeld toe die algemene sinodes van die twee kerke in 2015 vroeëkindontwikkeling (VKO) as die mees effektiewe sistemiese ingryping in armoede identifiseer het. In die Wes-Kaap het Little Seeds tot stand gekom en werk gemeentes en Badisa-programme tans langs mekaar in die verband. Hoewel daar baie aandag aan die mobilisering van gemeentes se betrokkenheid by VKO gegee word, is dit nie die enigste saak waarop Diaconia fokus nie. Vanjaar se kinderbeskermingsfokus sluit aan, maar lê inderdaad op ’n ander intervensievlak as VKO.”

Vir deurlopende nuus, ’n liturgie vir Barmhartigheidsondag en kort videos wat in eredienste gebruik kan word tydens Barmhartigheidsmaand, volg @kaapkerk @diaconiaweskaap en @badisacharity op die verskillende sosiale media platforms.

Uitgereik deur: KAAPKERK KOMMUNIKASIE
Vir meer inligting, kontak Ronelda Visser by 083 2733984.