Belinda Louw, voormalige verpleegdiensbestuurder en bestuurder van Huis Pam Brink/Esperanza se boodskap aan al die verpleeg- en versorgingspersoneel van Badisa:

Diensbaarheid, rentmeesterskap, uitnemendheid en geregtigheid is Badisa se waardes. Dit is waardes waaraan ek groot waarde heg en waarna ek elke dag streef. In 2001 sluit ek aan by Badisa as verpleegdiensbestuurder van twee programme in die Strand. Dit was vir my ‘n roeping en passie.  Dit is waar ek gevoel het ek ‘n verskil kon maak in die lewe van mense. Daar by Huis PAM Brink/Esperanza kon ek my liefde vir ouer persone, veral diegene met Alzheimer siekte vir twintig jaar uitleef. Vir nege van my twintig jaar diens by die twee programme was ek die bestuurder. Een van my vele  hoogtepunte was toe ons ‘n sentrum met die hulp van ‘n erflating kon aanbou. Dit het ons in staat gestel om ‘n dagsorgdiens vir  persone met Alzheimer’s aan te bied terwyl hulle nog tuis by familie versorg word. Dit het, en bied nog steeds, baie verligting aan gesinne wat ouer persone met Alzheimer’s moet versorg.

Terwyl verswakte sorg en veral sorg vir persone met Alzheimer siekte in aanvraag is, het die behoeftes van ouer persone oor die laaste twintig jaar stelselmatig verander. Ouer persone kan langer in hul huise aanbly omdat sorgdienste soos byvoorbeeld voetsorg en maaltye ingekoop kan word en meer bekostigbaar is. Ouer persone verkies ook al meer om ondersteunende dienste in hul eie huis te ontvang in plaas daarvan om in ‘n tehuis opgeneem te word.  Hierdie tendens gaan toegeneem en die oplossing vir die toekoms is om eerder dienste aan ouer persone na die gemeenskap te neem. Dienssentrums en tuissorg moet dus uitgebrei word.  Dit is belangrik dat ouer persone hul verouderingsproses moet Bestuur en tydige gesprekke met kinders en familie is baie belangrik. Die bespreking van onderwerpe soos testamente, ‘n lewende testament en volmag gee gemoedsrus aan geliefdes wanneer moeilike besluite oor ‘n ouer se versorging gemaak moet word.

Covid-19  het geweldige emosionele , fisiese,  asook  finansiële eise aan personeel,  inwoners en hul gesinne gestel, maar dit het ook geleenthede geskep vir leer en  nuwe denke. Die veerkragtigheid van mense om vol te hou en elke dag opnuut dankbaar te wees vir hul gesondheid, was opmerklik. Badisa se onvermoeide werk om beleide en prosedures vir die programme daar te stel het ons as Badisa-familie saamgesnoer. Saam het ons soveel gegroei en sterker geword. 

Internasionale Verpleegstersdag word op 12 Mei gevier. Covid-19 het die wêreld opnuut laat kennis neem van die noodsaaklike rol wat verpleegsters en versorgers speel in gesondheidsorg. Met hul passie vir mense en die wetenskaplike kundigheid van hul beroep het personeel elke dag mense en gesinne versorg ten spyte van hul eie vrese en onsekerheid.  Badisa se personeel het bewys dat hulle baie vining kan aanpas en hul kundigheid gebruik om hulself en die inwoners in hul sorg teen die virus te beskerm  of die wat die virus opgedoen het, te versorg.   Op 12 Mei moet ons mekaar herinner aan wat ons in 2020 vermag het. Kom ons onthou ook die agt Badisa personeellede wie aan Covid-19 oorlede is. Ons eer hul nagedagtenis.

“Love cannot remain by itself. It has to be put into action and that action is Service ” – Mother Teresa

*Baie dankie, Belinda, vir 20 jaar se lojale en toegewyde diens aan al die ouer persone wat jy bedien het. Dankie vir jou professionele insette om personeel op te lei en dienste aan ouer persone binne die organisasie uit te bou. – Badisa Bestuur

Leave a Reply