*Margaret het in 2010 by Badisa Macassar Senior klub aangesluit nadat sy ‘n beroerte aanval gehad het. Sedertdien het sy ander gesondheidsterugslae ervaar, maar het elke keer na die klub teruggekeer. Selfs toe sy later met ‘n loopring moes beweeg, het sy geweier om tuis te bly en met die hulp van vrywilligers gereeld die klub bygewoon.

Macassar was vir Margaret meer as net ‘n klub, dit was ‘n tuiste vir haar. Hier kon sy met haar ouderdomsgroep sosialiseer, handwerk doen en geestelik versterk word. Die klub het haar ook ‘n veilige spasie gebied waar sy vir ‘n oomblik van ander probleme tuis kon ontvlug. Margaret het baie gesê dat sy baat vind by die sosialisering met die ander lede, en hulle mis as sy nie by die klub is nie. Die klub het werklik  waarde tot haar lewe toegevoeg.

Margaret is gedurende 2020 oorlede, en los ‘n groot leemte by Macassar Senior Klub. Dit is die waardering van mense soos Margaret wat personeel daagliks herinner hoekom hul werk so belangrik vir die ouer persone in die gemeenskap is.  Dit is vir Macassar personeel ‘n voorreg om persone in hul goue jare by te staan en te ondersteun.

Rus sag Margaret.

*Skuilnaam, foto op shutterstock gevind.

Leave a Reply