Badisa Bellville Suid is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Badisa Bellville-Suid het ‘n voltydse betrekkings vir ‘n maatskaplike hulpwerker om Kinderbeskermingsdienste te lewer.

Minimumvereistes:

  • ’n Diploma in Maatskaplike Hulpwerk
  • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensberoepe
  • ’n Geldige rybewys
  • Afrikaans- en Engelssprekend
  • Die vermoë om binne spanverband te werk

Vergoeding:

Dievergoedingspakket is binne Badisa- skale.

Diensaanvaarding:

So spoedig moontlik

Sluitingsdatum:

26 Oktober 2020

Rig aansoeke aan: Mev. A. Hattingh,

e-pos: ahattingh@badisa.org.za

Navrae: 082 806 0859

Leave a Reply