Badisa Tygerberg, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Vereistes:

  • Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe
  • Toepaslike opleiding en ondervinding in kinderbeskermingsdienste
  • Geldige bestuurslisensie
  • Afrikaans en Engels magtig

E-pos CV ; afskrif van registrasie by SACSSP en bestuurslisensie aan:

oc@badisatygerberg.org.za

Sluitings datum:

23 Oktober 2020

Leave a Reply