Huis Martina is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Vereistes:

Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik:

  • Goeie kennis van bejaardes en persone met gestremdhede se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheidstoestande en die benadering daarvan.
  • Sterk leierseienskappe.
  • Kennis en toepassing van geskeduleerde medikasie en kontrole daaroor.
  • Geregistreer by SARV as Professionele Verpleegkundige.
  • Bestuurslisensie

Die kandidaat sal verantwoordelik wees vir die volgende:

  • Toepassing van en bestuur oor kwaliteit mediese dienste en versorging aan bejaardes en gestremde persone.
  • Bestuur van verpleegpersoneel.

Vergoeding:

Ons bied ‘n onderhandelbare salaris, pensioenfonds, mediese fonds asook ruim verlof.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Sluitingsdatum: 15 Oktober 2020

Rig ‘n volledige CV (met bewys van Registrasie by SARV) vir aandag:

Huis Martina

Die Bestuurder

82 Frederick Straat

Parow Vallei

E-pos: huis_martina@mweb.co.za

Navrae: 021 931 1235

Leave a Reply