Badisa Tulbagh is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Vereistes:

Met toepaslike Tersiêre Kwalifikasie, wat ervaring het van die implementering van die Kinderwet,

  • Rekenaarvaardigheid
  •  Geldige rybewys en beskikbaar om na-ure op skiktyd-basis te werk, is ‘n vereiste.
  • Afrikaans 1ste taal spreker en vaardigheid in die ander twee [2] amptelike tale van die Wes-Kaap sal ‘n aanbeveling wees.
  • As deel van ons diensgelykheidsplan, sal aansoekers uit die aangewese groepe voorkeur geniet
  • Geregistreer wees by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP).

Voordele:

Ruim verlofvoordele, mediesefonds en pensioenskema.

Diensaanvaarding:  So spoedig moontlik

Voorsien volledige CV met twee [2] referente wat gekontak mag word, voor 16 Oktober 2020 aan:

Badisa

Pastoriestraat 11

Privaatsak X5

Bellville

7535

Aandag:  Mnr. Alec Amerika [Bestuurder Maatskaplike Diens Programme]

Of

Epos:  alecusa@badisa.org.za

Indien u nie binne twee (2) weke na sluitingsdatum gekontak word nie, beskou dan die aansoek as onsuksesvol.

Leave a Reply