Hierdie plakkaat kan afgelaai
word vir persoonlike gebruik.

Aangesien die Wêreldgesondheidsorganisasie die Koronavirus (COVID-19) as ‘n pandemie verklaar het, het Badisa se bestuursraad besluit om dadelik gebeurlikheidsplanne in te stel om die verspreiding van die siekte by ons diensleweringspunte te beperk.  

Hierdie dringende optrede is gebaseer op die aanname dat die profiel van die Badisa kliëntesisteem, veral diegene in ons residensiële fasiliteite, ooreenstem met wat gesondheidsowerhede definieer as besonder vatbaar vir die virus. Daarmee saam is Badisa, ingevolge die Wet op Bedryfsgesondheid en –veiligheid (1993 met verwysing na Artikel 16 (a)) ook verantwoordelik vir die skepping van ‘n veilige en gesonde werksomgewing sover dit redelik en prakties moontlik is.

Badisa het verskeie voorkomingsmaatreels ingestel soos om betroubare inligting te versprei, ontsmettingsprosedures op te gradeer en protokol vir hantering van bevestigde gevalle en isolasie in plek te stel.

Daar word by elke Badisa dienspunt ‘n kritiese reaksiekomitee gestig met die mandaat om taktiese besluite te neem. Interne en eksterne kommunikasiemeganismes is ook ingestel om die reaksietyd op krisisse te verminder en om paniek in bedwang te hou.  Elke dienspunt sal ook ‘n gebeurlikheidsplan saamstel, wat verseker dat dienslewering en ander kontraktuele verpligtinge steeds nagekom word. Daar word op hierdie stadium ‘n moratorium geplaas op besoekers by ons residensiële fasiliteite om ons inwoners te beskerm. Die vakansie- en naweekplasings en uitstapppies by ons kinder-en jeugsorgsentrums word opgeskort en tuisbesoeke by ons maatskaplikewerkkantore word ook beperk.

Badisa se plan sal vloeibaar wees en aangepas word soos nuwe inligting bekend gemaak word.

Volgens Christine Quickfall, hoof uitvoerende beampte van Badisa, is hulle bewus daarvan dat veral die beperking op besoekers ‘n geweldige impak op gemeenskappe en familielede kan hê. “Dit is egter in die beste belang van ons kliënte wat besonder kwesbaar vir die virus is.  Dit is tans van nasionale belang om die verspreiding van die virus onder gemeenskappe te minimaliseer en dit vereis egter moeilike opofferings.  Ons het die grootste deernis vir ons kliënte en hulle families en wil dit net weereens bevestig dat hierdie maatreëls in hulle beste belange is.”

Leave a Reply