Huis Stilbaai, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende. Vereistes: • Registrasie by SARV • Goeie kennis van bejaardes • Vermoë om binne spanverband te funksioneer sowel as onafhanklik • Goeie menseverhoudinge handhaaf • Goeie kommunikasievermoë • Verantwoordelike en gemotiveerde persoon • Skofte werk soos per diensrooster (sluit in nag/dag skofte; naweke en publieke vakansiedae) • Persoonlike indemniteitsversekering Vergoeding: • Vergoeding volgens BADISA salarisskale • Uitstekende byvoordele • Ruim verlofvoordele Rig aansoeke met ‘n volledige CV en besonderhede van referente aan: Bestuurder: stilbaai@telkomsa.net of Faks na 028 754 2078 Navrae: Tel: 028 754 1560 Sluitingsdatum: 15 Januarie 2020 Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Leave a Reply