Vygieshof Tehuis is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: • Goeie kennis van ouer en gestremde persone se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheids-toestande en die hantering daarvan. • Sterk leierseienskappe. • Kennis en toepassing van geskeduleerde medikasie en die kontrole daarvan. • Geregistreer by SARV as Professionele Verpleegkundige. • Persoonlike indemniteitsversekering • Bestuurderslisensie Die kandidaat sal verantwoordelik wees vir die volgende: • Toepassing van en bestuur oor kwaliteit mediese dienste en die versorging aan bejaardes en gestremde persone. • Bestuur van verpleegpersoneel. Diensvoordele: • Onderhandelbare salaris. • Pensioen- en mediesefonds • Ruim verlof Aansoeke sluit : 15 Januarie 2020 Diensaanvaarding 1 Februarie 2020 of so spoedig moontlik Rig ‘n volledige CV (met bewys van Registrasie by SARV) aan: Die Bestuurder : Vygieshof Tehuis Posbus 76 Calitzdorp 6660 e-pos: vygieshof@telkomsa.net Navrae: ( 044) 2133 490 Sr A Buys of G Pretorius

Leave a Reply