Badisa Prins Albert is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Kandidate wat Badisa se waardes onderskryf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen: • Graad of Diploma in Maatskaplike Werk • Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe as maatskaplike werker ( Registrasiesertifikaat en bewys van betaling/kwitansie vir 2019/2020 moet voorsien word) • Bestuurslisensie • Ondervinding van Kinder- en Gesinsorgwerk • Kennis m.b.t statutêre prosedures t.o.v. die Kinderwet en verslagskrywing • Die vermoë om gevalle-, groep en gemeenskapwerk op ‘n gebalanseerde, geïntegreerde wyse, effektief te verrig • Rekenaarvaardigheid op woordverwerking-program • Vermoë om in ‘n span saam te werk en vennootskappe te sluit. • Afrikaans 1ste taal-sprekers sal voorkeur geniet. Voordele: Ruim verlofvoordele, mediese fonds en pensioenskema. Diensaanvaarding: 03 Februarie 2020 of so spoedig moontlik Voorsien volledige CV en dokumente teen 31 Desember 2019 aan: Die Bestuurder: Maatskaplike Diensprogramme, E-pos: tbredenkamp@badisa.org.za Navrae: mev Bredenkamp: 0829369124

Leave a Reply