Badisa Villiersdorp is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal verantwoordelik wees vir:  Individuele sorg en ondersteuningsdienste aan kinders en gesinne, onder toesig van maatskaplike werker  Implementering en bedryf van toepaslike gemeenskapsprogramme  Ondersteuning en aanbied van programme met kinders en gesinne in groepverband  Skakeling, netwerk en sluit van vennootskappe met gemeenskapsrolspelers op alle vlakke  Rekordhouding en Verslaggewing  Administratiewe werk Vereistes: • Opgelei en geregistreer by die Raad as Maatskaplike Hulpwerker • Goeie vaardighede in die ontwikkeling van gemeenskappe • Goeie kommunikasie-, netwerk- en administratiewe vaardighede • Vermoë om binne spanverband, asook onafhanklik te funksioneer • Kode 08 rybewys • Bereidwilligheid om indiensopleiding te ondergaan soos nodig en van toepassing. Voordele: • Mededingende salaris, dertiende tjek, ruim verlofvoordele en mediese- en pensioenvoordele Diensaanvaarding: so gou moontlik Voorsien asb volledige CV met stawende dokumentasie (Registrasie- en kwalifikasiesertifikate asook bestuurlisensie ingesluit) teen 18 Desember 2019 aan : Die Voorsitter, Badisa Villiersdorp, Posbus 53, Villiersdorp E-pos adres: cmrvd@telkomsa.net Navrae:Me R Engelbrecht Kontaknommer 082 803 6870

Leave a Reply