Boodskap van Christine Quickfall, HUB van Badisa

’n Mens kan beswaarlik oor hoop praat sonder om aan liefde en geloof ook te dink. Die drie loop mos hand aan hand: geloof, hoop en liefde. Dit is oor die hoop wat ek aanvanklik begin dink het toe ek oor die jaar terugkyk. Wat is dit wat ’n mens laat aanhou en aanhou te midde van soveel uitdagings en realiteite, selfs toekomsvoorspellings wat soms oorweldigend lyk? Dit moet tog meer wees as die oer-instink van die wil om te oorleef? In Badisa is ek oortuig dat dit baie meer as ’n oorlewingsdrang is wat 146 programme laat aanhou en aanhou, ongeag die wind van voor.

Die skrywer en teoloog Johan Piper het gereflekteer oor hoop, dat hoop op morele sekerhede werk en nie noodwendig op logiese sekerhede nie. Hy sê: “Hoop is die opgaardam (reservoir) waaruit jy in moeilike tye emosionele sekerheid gaan trek.” Dit het my laat dink aan die diensbare harte en hande van Badisa se mense, en hoe geloof en liefde met die hoop in interaksie kom.

Op die sportveld beteken ’n driekuns dat die speler drie gelyksoortige agtereenvolgende prestasies behaal. Om diensbaar te wees (liefde), te bly glo en hoopvol voort te gaan, is inderdaad ’n driekuns in die Badisa werkplek. Trouens, ek is oortuig dat die speelveld, oftewel die sosio-ekomoniese omstandighede van ons land, net feller gaan raak en dat Badisa, binne ons geloofsnetwerk, die potensiaal (geloof, hoop en liefde) het, om ’n al hoe belangriker en groter rol te speel.

Met ons onlangse streeksbesoeke het ek gevoel hoe my eie reservoir vol loop terwyl ek luister na die stories van geloof, hoop en liefde. Dit bly ‘n ongelooflike voorreg om deel te wees van ‘n Badisa-reis, om kreatief, met selfvertroue en toewyding, ons betekenisvolle impak uit te brei. Ons moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar dat die werksetiek in Badisa so hoog en prysenswaardig is nie. Ons het ’n unieke werkplek en besondere mense wat uit dieper bronne as wat die oog kan sien, hul dagtaak aanpak.

Hierdie boodskap van geloof, hoop en liefde is sentraal tot die Kersboodskap: Maria se gehoorsaamheid, die wonder van herders se ontmoeting met engele, die reis van wyse manne wat deur ‘n ster  gestuur word, en veral die idee van ‘n God wat gebore word om deel te  word van Sy volk se hoop en vrese, is lewensveranderend.  Mag u in hierdie tyd van rus en refleksie opnuut geïnspireer word deur jul eie ervaringe van geloof, hoop en liefde die afgelope jaar.  

Geseënde Christusfees aan almal

Leave a Reply