Huis Zonnekus, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Aansoeke vir gemotiveerde, entoesiastiese persone met ‘n passie vir verpleging en versorging van bejaardes word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: – Goeie kennis en ondervinding van versorging van geriatriese persone. – Goeie kennis en ondervinding van persone met intellektuele gestremdhede se fisiese en psigiese gesondheid en die hantering en versorging van hulle. – Oor sterk leierseienskappe beskik en belsuite kan neem. – Goed in ‘n span kan funksioneer. – Kennis en toepassing hê van geskeduleerde medisyne en die kontrole daarvan. – Geregistreer wees by die Suid Afrikaanse Raad vir Verpleging – Bewys noodsaaklik. – Bereid wees om skofte en nagdiens te werk. – Geldige rybewys/betroubare vervoer, of naby woon – Rekenaar vaardig. Diensvoordele: – Vergoeding binne die skale van Badisa. – Voorsorg- en mediesefonds. – Ruim verlof. Sluitings Datum: 25 Oktober 2019 Diens aanvaarding: So gou moontlik. Stuur CV aan: Alet Kapp by medies@huiszonnekus.co.za of faks na 021 551 1074

Leave a Reply