Hermanus Stanford Gansbaai Maatskaplike Dienste, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Die Beheerraad van Hermanus Stanford Gansbaai Maatskaplike Dienste wag aansoeke in van gemotiveerde persone wat Badisa se waardes (www.badisa.org.za) onderskryf: Vereistes:  Graad of Diploma in Maatskaplike Werk  Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe  Kode EB-rybewys  Vaardigheid in Ontwikkelingsgerigte Maatskaplike werk  Kennis mbt Statutêre Prosedures tov die Wet op Kindersorg  Vermoë om te skakel en netwerke met ander rolspelers te vorm Diensvoordele:  Mededingende salaris, Dertiende tjek, Ruim verlofvoordele en Mediese- en pensioenvoordele Sluitings Datum: 18 Oktober 2019 Diens aanvaarding: So gou moontlik. Voorsien asb volledige CV en stawende dokumentasie teen 18 Oktober 2019 aan: Die Voorsitter van die Beheerraad. Epos-adres: admin@badisahsg.org.za Faksno: 086 549 5557 Navrae: 0828036870.

Leave a Reply