Daar is talle kerke wat Badisa se werk ondersteun, en in hierdie uitgawe vertel ons van die VGK gemeentes wat saam met Plumstead Rusoord ‘n dienssentrum vir bejaardes gevestig het.

Die PlumRus Community Service Centre is met die samewerking van die VG Kerk Lavender Hill en VG Kerk Retreat gevestig. Hierdie dienssentrum lewer dienste aan enige bejaarde persoon in die Plumstead omgewing. Die lidmaatskapfooi is slegs R10 per jaar en dus toeganklik en bekostigbaar  vir die meeste ouer persone.

Die byeenkomste word in die kerksaal van die gemeentes aangebied, waar bejaardes noodsaaklike kliniekdienste, etes, stimulasie aktiwiteite, uitstappies en geestelike programme ontvang.  Dienssentrums is die oplossing vir doeltreffende bejaardesorg in Suid-Afrika, waar die getal bejaardes al hoe groter word.

Rhodene Koense, bestuurder van die dienssentrum, gee haar dank aan:

  • Ds Randal Wessels, voorsitter van die VGK ring en die ander lede van die ring in Wynberg vir hul ondersteuning met die proses.
  • Ds Arendse en die Raad van VGK Lavender Hill en Ds Sneiders en die Raad van VGK Retreat vir die gebruik van hul fasiliteite waar die dienste gelewer word en die hulp om die dienste bekend te maak aan die bejaardes.
  • Dr Llewelyn McMaster wat die Een uur vir Jesus-geleentheid by Plumstead Rusoord behartig het en ‘n wonderlike boodskap aan die ons inwoners, lede en personeel gebring het.

Leave a Reply