Prof Erwin Schwella, Dekaan van die Skool vir Innovasie by Hugenote Kollege

Gedurende ‘n maand waartydens die hele land met die voortslepende en sinnelose geweld teen vrouens en kinders gekonfronteer is, bring Badisa ‘n sprankie hoop deur lig te werp op die verskil wat hierdie organisasie elke dag maak en hoe elkeen van ons ‘n rol kan speel in die vestiging van ‘n beter samelewing.

Badisa se Algemene Jaarvergadering het Dinsdag, 3 September 2019 te Durbanville plaasgevind. Die vergadering is gekenmerk deur ‘n samekoms van die sowat 144 programme wat daagliks maatskaplike dienste in die Wes- Suid- en Noord-Kaap lewer.  Ds Charl van Rensburg, Voorsitter van die Badisa Bestuursraad  het ‘n prentjie van die werklikheid met deernis en empatie geskep:

Die 144 programme van Badisa lewer dienste aan 665 850 persone (2018/19 boekjaar). Dit sluit dienste aan ouer persone, persone met gestremdhede, persone wat sukkel met substansafhanklikheid, vroeë kindontwikkeling, asook kinders en families in.

Die landswye statistiek rondom kinders is egter wat opnuut skok:

  • 4 kinders word elke week vermoor;
  • 37 000 kinders is uit hul ouerhuise verwyder omdat dit te gevaarlik was om daar te bly;
  • Kinders tussen die ouderdomme van 8 maande en 18 maande wat verkrag word;
  • 82% van alle kinders word tydens hul leeftyd aan een of ander vorm van geweld blootgestel ;
  • 1 uit 3 kinders word seksueel misbruik;
  • 1 uit 4 kinders word emosioneel mishandel;
  • Kinders wat  aan Posttraumatiese Stresversteuring lei.

Een van hierdie kinders is Ivor Swartz, ‘n voormalige lid van die 26 tronkbende. Deur middel van ‘n videogreep vertel Ivor sy storie, asook dié van honderde kinders wat voel dat hul lewe geen waarde het nie. Hy is een van talle Suid-Afrikaners wie se pa se dood hom op 3-jarige ouderdom weerloos gelaat het en aan middelmisbruik,  asook rolmodelle wat met geweld hul stempel afdruk, blootgestel het. Maar dan getuig hy ook hoe ‘n onderwyseres sy lewe verander het tydens sy tyd in die tronk.

Sosiale innovasie mag die oplossing wees

Die gasspreker tydens die geleetheid, Prof Erwin Schwella, Dekaan van die Skool vir Innovasie by Hugenote Kollege, het Badisa geëer as ‘n professionele, barmhartige en sosiaal-innoverende onderneming. Tydens sy toespraak het hy die konteks en uitdagings wat Suid-Afrika in die gesig staar geskets en klem daarop gelê dat Suid-Afrika die wêreld se mees ongelyke samelewing is.  Vernuwende optrede en ‘n paradigmaskuif is nodig om ekonomiese, sosiale en psigiese probleme aan te spreek, maar ook genoem dat sosiale innovasie juis sy oorsprong in probleme kry.

Sterk leierskap en emosionele intelligensie is nodig om mense met nuwe vaardighede te bemagtig en om deernis in die lewering van dienste ten toon te stel ten einde hierdie probleme te bowe te kom. Alle aksies moet op die opvoeding van mense gemik wees sodat probleme in geleenthede omskep kan word. 

Die uiteinde is duidelik: Te midde die uitdagings het Badisa as leerorganisasie die kundigheid, vaardighede en ondervinding asook goeie korporatiewe bestuur, sterk vennootskappe en ‘n magtige verband met die twee prinsipaalkerke om ‘n sosiale impak te maak.

Kyk na die jaarvergadering aanlyn. | Jaarvergadering fotos

Leave a Reply