Eljada Nasorg,is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: • Goeie kennis van volwasse persone met intellektuele gestremdhede se fisiese en psigiese gesondheidstoestand en die hantering daarvan. • Sterk leierseienskappe. • Kennis en toepassing van geskeduleerde medikasie en die kontrole daarvan. • Geregistreer by die SA Raad op Verpleging. • Geldige bestuurderslisensie. Diensvoordele: • Vergoeding binne die skale van Badisa • Voorsorg- en mediesefonds • Ruim verlof Aansoek Sluit: 31 Oktober 2019 Diensaanvaarding: 1 Januarie 2020 Rig ‘n volledige CV met bewys van Registrasie by die SARV en bestuurderslisensie aan: Die Voorsitter Eljada Nasorg Posbus 21 OUDTSHOORN 6620 e-pos: eljada.admin@etime.co.za

Leave a Reply