Badisa Saron is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Posvereistes: • Diploma of graad in Maatskaplike Werk, • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP), bewys van en ‘’n geldige bestruurderslisensie is ‘’n vereiste. • Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg, • Kennis en vaardighede met betrekking tot Statutêre Prosedures en Wetgewing • Kennis van vaardighede in al drie die metodes van Maatskaplike Werk • Vorige ondervinding by ‘n kinderbeskermingsorganisasie sal voordelig wees Voorsien asseblief ‘n volledige CV, bewys van registrasie en bestuurslisensie teen: • 27 September 2019 aan: asmith@badisa.org.za

Leave a Reply