Durbanville Kinderhuis is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: • VOO (FET) Sertifikaat in Kinder- en Jeugsorg Werk • Vlot in beide Engels en Afrikaans • Goeie kommunikasie vaardighede • Goeie gesondheid • Vermoë om direk met jong mense te werk • Deeglike begrip en sensitiwiteit vir getraumatiseerde kinders van alle ouderdomme en beide geslagte • Vermoë om te werk as deel van ‘n multi-dissiplinêre span • Geen kriminele rekord • Bereid om skofte te werk • Voorkeur aan kandidate met geldige bestuurslisensie Voornemende aansoekers moet ‘n volledige CV met verwysings rig aan finansies@durbanvillekinderhuis.org.za Sluitings Datum: 13 September 2019 Let asseblief op: Die Durbanville Kinderhuis behou die reg voor om nie ‘n aanstelling van die bogenoemde posisies te maak nie Voornemende aansoekers moet nie aansoek doen indien hulle nie aan al die vereistes voldoen soos bo vermeld nie Aansoekers wat nie enige reaksie ontvang binne ‘n maand nie, kan aanvaar dat hul aansoeke onsuksesvol was.

Leave a Reply