Fetale alkoholsindroom (FAS) is ‘n geboortetoestand waar kinders kenmerkende fisiese en geestelike afwykings toon. Hierdie sindroom word veroorsaak deur alkohol verbruik tydens swangerskap. Volgens ‘n 2017 publikasie van die “American Medical Association journal JAMA Pediatrics”, toon Suid-Afrika die hoogste voorkoms van FAS in die wêreld. In sekere dele* van die Weskaap word 1 uit 10 kinders deur hierdie sindroom geaffekteer.

Kinders wat deur FAS gediagnoseer is kan met die volgende sukkel:

  • Aandagspan,
  • Kommunikasie en taalbegrip,
  • Probleemoplossing,
  • Sukkel met begrip van geld en tyd,
  • Hiperaktiwiteit en impulsiwiteit,
  • Angs,
  • Visie en gehoor,
  • Groei.

Onderwysers kan die volgende doen om kinders wat met FAS gediagnoseer is te help:

Klaskamer

Laat die student voor in die klas sit. Dit sal help dat die student beter kan sien en hoor. Hou die klaskamer eenvoudig en goed georden sodat die student beter kan fokus. Die student sal beter vaar as toetse en take in ‘n afsonderlike spasie gedoen kan word waar sy/haar aandag nie afgelei kan word nie.

Leer materiaal

Eenvoudige lesse met die hulp van visuele materiaal sal studente help om inligting beter te verstaan en te onthou. Ekstra klasse vir lees en wiskunde in kleiner groepe sal ook voordeel hou vir studente.

Sosiale vaardighede

Neem tyd om vir studente kommunikasie en sosiale vaardighede te leer wat hul kan help om sterker menseverhoudings te bou. Let daarop dat FAS studente moontlik geboelie kan word.

Emosies

Help ook studente om gesonde uitlate te vind as hulle sterk emosies soos woede ervaar. ‘n Paar idees: Maak koerant balle en gooi dit so hard as wat jy kan. Boks ‘n kussing. Gooi klei op ‘n bord. Slaan ‘n drom. Hardloop vinnig. Dans, sing of skree. Teken ‘n rowwe prent.

Mediese hulp

Somtyds kan medikasie studente help om beter te fokus. Brille of gehoorapparate ook studente help. Gesels met dokters en terapeute in jou omgewing vir meer inligting en oplossings wat spesifiek gefokus op jou student se behoeftes.

*Robertson, Montagu, Bonnievale en Ashton areas. More inligting: https://www.westerncape.gov.za/general-publication/foetal-alcohol-syndrome-awareness-programme

Meer inligting beskikbaar by: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2649225 of https://kidshealth.org/en/parents/fas-factsheet.html

Leave a Reply