Badisa Tygerberg is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Posvereistes: • Geregistreer by die SACSSP • Geldige rybewys • Vaardig in Afrikaans en Engels • Ondervinding in Kinderbeskermingsdienste Keerdatum vir aansoeke: 30 Augustus 2019 Stuur CV, afskrif van registrasie by SACSSP en rybewys aan oc@badisatygerberg.org.za Geen aansoeke wat nie aan die posvereistes voldoen sal oorweeg word nie.

Leave a Reply