Huis Andrew Murray is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuurder rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: Posvereistes: • Uitvoer van instandhoudingstake aan die geboue en op die terrein • Netheid van die terrein • Vervoer van kinders • Administratiewe take verbonde aan die pos. Die ideale kandidaat beskik oor toepaslike tegniese vaardighede en ‘n geldige rybewys. Vergoeding: ‘n Onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese- en aftreeskema en ruim verlof. Diensaanvaarding : So spoedig moontlik Rig volledige CV, voor 31 Augustus 2019 aan: Die Bestuurder, Huis Andrew Murray, Posbus 129, WELLINGTON, 7654 e-pos: info@andrewmurray.org.za Faksnommer: 021 873 5265

Leave a Reply