Huis Andrew Murray is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Faktotum rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: Posvereistes: • Instandhouding van tuin en swembad • Uitvoer van basiese instandhoudingstake aan die geboue en op die terrain • Netheid van die terrain • Adhoc take. Die ideale kandidaat beskik oor toepaslike ondervinding en is vaardigheid in die gebruik van meganiese tuingereedskap. ‘n Geldige rybewys sal as aanbeveling dien. Vergoeding: ‘n Onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese- en aftreeskema en ruim verlof. Diensaanvaarding : So spoedig moontlik Rig volledige CV, voor 31 Augustus 2019 aan: Die Bestuurder, Huis Andrew Murray, Posbus 129, WELLINGTON, 7654 e-pos: info@andrewmurray.org.za Faksnommer: 021 873 5265

Leave a Reply