Badisa Tygerberg is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vaardighede: • Rekenaarvaardighede: MS Office(Word,Excell,Outlook, Access en Power Point) • Hantering van skakelbord. • Administratiewe vaardighede Die suksesvolle kandidaat moet: • Goeie menseverhoudings handhaaf. • Keerdatums stiptelik nakom. • Ontvangskantoor selfstandig bestuur. • Verantwoordelik en betroubaar wees. Keerdatum vir aansoeke: 30 Augustus 2019 Voorsien volledige CV aan: oc@badisatygerberg.org.za

Leave a Reply