Foto erkenning: Le Roux Schoeman (Kerbode)

Geskryf deur: Me. Nioma Venter

Die vreugdevure het letterlik gebrand toe 700 afgevaardigdes van die NG Kerk Wes Kaap Sinode op 13 Mei vanjaar by Goudini ‘sparkles’ aangesteek het om die bekendstelling van ‘Little Seeds’ te vier. Hierdie program is die die resultaat van bykans drie jaar se denke om ’n groter impak te maak op armoede en ongelykheid in Suid Afrika. Die kerk self het sedert 2013 reeds in konsultasie met ons land se voorste ekonome en onder invloed van die wetenskap en wêreldwye tendense tot die gevolgtrekking gekom dat ’n fokus op vroeëkindontwikkeling (VKO) die mees effektiewe sistemiese aanslag op armoede is. Badisa is natuurlik nog altyd op ’n vroeë intervensie vlak met VKO besig.

Om werklik ’n verskil te maak, is kollektiewe aksie nodig. Vennootskappe kan inderdaad hiertoe bydrae, maar waarom sal óf die kerk, óf Badisa ver gaan soek vir vennote as ons mekaar reeds het! Dit was egter nodig om doelbewus na mekaar uit te reik en van nuuts af te kyk hoe daar groter sinergie tussen die aktiwiteite van gemeentes en die professionele insette van Badisa moontlik is. Die moontlikhede was legio. Die resultaat is oorweldigend. Soveel energie het losgekom toe Diaconia (diensgroep vir barmhartigheid vir gemeentediakonaat) en Badisa hul kapasiteite in een mandjie begin plaas.

Beide die Bestuursraad van Badisa en die Bestuursraad van Diaconia het alreeds in 2018 die groen lig gegee vir die vestiging van ’n gesamentlike VKO eenheid tussen die kerk en Badisa. In Januarie 2019 is Erika Hougaard as projekleier vir VKO aangestel. Die proses is begin om ’n diensaanbod vir gemeentes en gemeenskappe te ontwikkel uit die bestaande produkte van beide Diaconia en Badisa. Die eenheid het ’n naam gekry en nou is die bal goed aan die rol om die volle potensiaal van hierdie splinternuwe, innoverende beweging maksimaal te ontwikkel. Soos die subteks van “Little Seeds” se logo sê: “Watch us grow”. Dit is eintlik net ’n ander manier om te sê: “Watch this space!”

Leave a Reply