Deur: Me. J. Toebes

Jerome is ‘n 37-jarige man wat aan tik verslaaf was. As gevolg van sy verslawing het hy weinig tyd met sy 4 maande oue seun, en sy verloofde spandeer. Hy het in die aande na vriende gegaan of dwelms gaan soek. Jerome het geen vaste inkomste gehad nie, en was nie in staat om vir sy gesin te sorg nie. Hy het nie respek getoon teenoor sy verloofde se ouers, by wie hulle gewoon het en dit tot gereelde konflik gelei. Sy verloofde se vader het ook ‘n saak van diefstal teen hom gemaak.

Jerome het saam met sy verloofde Toevlug toe gekom om navraag te doen oor die behandeling. Sy verloofde was veral bekommerd oor die negatiewe gedrag wat hy openbaar as hy onder die invloed van dwelms is. Jerome is toe opgeneem by die buitepasiënt behandelingsprogram.

Aanvanklik was sy insig rondom die effek van sy verslawing op sy familie baie swak. Jerome het gereeld sy verloofde se vader blameer vir sy probleem. Hy het ook nie baie geduld betoon aan sy verloofde nie. Hy het egter getrou sy groep- en individuele sessies by Toevlug bygewoon.

Gedurende sy behandeling het hy begin fokus op sy rol as ‘n vader. Omdat hy nie ‘n vaste werk gehad het nie, het hy sy vrye tyd saam met sy seun deur gebring. Hy het ook probeer om sy verloofde te help met hul kind se versorging. Jerome se seun is een van sy grootste eksterne motiverings om sober te wees. Hy het ook later in die behandeling insig begin toon t.o.v. sy verbaal aggressiewe gedrag teenoor sy verloofde. Hy het begin om effektiewe konflikhantering toe te pas, en groot verbetering begin toon.

Teen die einde van Jerome se behandeling het hy ook begin insig gekry met die rede hoekom sy verloofde se vader so streng is met hom. Gedurende individuele terapie het Jerome erken dat sy gedrag in die verlede daartoe gelei het dat sy verloofde se vader hom nie vertrou nie. Hy het probeer om minder aanvallend te reageer en te help met huistake. Jerome het ook sy substansgebruik gestaak, en nie meer in die aande uitgegaan nie. Jerome het ook begin los werke doen om aan sy verloofde se vader te wys dat hy sy lewe wil omdraai.

Nadat hy sy 8 weke behandeling voltooi het,  het Jerome ‘n vaste werk gekry. Hy was byna nooit meer in konflik met die familie nie en sy verloofde se vader het die saak van diefstal teen hom terug getrek. Jerome is besig om ‘n nuwe lewe vir hom en sy familie te bou.

Leave a Reply